LÁ PHIẾU CỦA CÔNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

4
Một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (khai mạc ngày 15-5) là việc cho ý kiến về lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đây là việc có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhận xét, đánh giá về cán bộ là công việc rất khó, đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh của người cầm lá phiếu. Phải biết rõ thông tin cơ bản của người được nhận xét, đánh giá, vì nếu không lá phiếu sẽ mất đi tính chính xác. Lá phiếu bảo đảm tính trung thực và “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong Di chúc.
Bên cạnh đó là cần sự xử lý đúng đắn với kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Xử lý phải trên cơ sở thực tế và có tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước hệ thống chính trị và quan trọng là phục vụ sự phát triển của đất nước. Cán bộ là vốn quý nhất của sự nghiệp cách mạng. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi việc”. Người cán bộ xử lý công việc thật công tâm, khách quan, đầy trách nhiệm, đúng những quy định của Đảng và Nhà nước là yêu cầu cấp thiết của tình hình cách mạng hiện nay. Đất nước đang rất cần những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không chùn bước trước những khó khăn, thử thách ngặt nghèo khi tình hình thế giới và trong nước đang đứng trước những thử thách lớn cho sự phát triển; dứt khoát không vì việc chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý kỷ luật cán bộ thời gian vừa qua mà hoang mang, dao động, mà sợ các thế lực thù địch lợi dụng; không vì xử lý cán bộ như vừa qua mà chùn bước.Có thể là hình ảnh về cái bục và văn bản
Đảng và Nhà nước có những giải pháp bảo vệ cán bộ gương mẫu, tiên phong, dám đương đầu với cái khó để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, nếu đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo “đập đi, hò đứng”, không dám phụ trách là một việc thất bại cho Đảng. Đất nước đang cần những người xông pha nơi khó khăn, có những sáng tạo vì mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội.
Công tác lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lần này là để kiểm tra lại cán bộ, kiểm tra lại công tác cán bộ; để nhân lên cái tốt, đẩy lùi cái xấu, để khuyến khích những cán bộ đã tốt rồi thì càng tốt thêm; để yêu cầu những cán bộ có phiếu tín nhiệm chưa cao phấn đấu tích cực hơn nữa làm tốt hơn nhiệm vụ của mình; để xử lý, sắp xếp lại những cán bộ sa sút phẩm chất và năng lực, làm cho bộ máy sạch trong sạch, vững mạnh.
Chủ trương đã có. Giải pháp đã đề ra. Kế hoạch đã định. Toàn Đảng, toàn dân đang mong chờ vì khát vọng dựng xây một đất nước hùng cường, phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu.
GS-TS MẠCH QUANG THẮNG