21 tập thể và 21 cá nhân nhận Giấy khen của Hội Khuyến học Thành phố

9

Ngày 12/1/2023, Hội Khuyến học Quận 1 tổng kết công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 và phương hướng năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Diệu Anh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố; Bùi Thị Thúy Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Trần Đức Hạnh Quỳnh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1; Lê Thị Tự, Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 1;…

Trong năm 2022 Hội khuyến học Quận 1 tổ chức 2 buổi tập huấn cho 243 người về các văn bản Trung ương, Thành phố trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030; tại phường tổ chức 49 buổi tập huấn với 2.381 người dự; phát hành 1.440 quyển thông tin khuyến học Thành phố đến 10 phường và 66/66 khu phố, 871/871 tổ hội dân phố – đạt 100%; sinh hoạt chuyên đề phát huy mô hình văn hóa đọc, tiếp nhận 1.940 quyển sách trị giá 144.100,000 đồng.

Hội Khuyến học 10 phường tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tập trung tuyên truyền Quyết định 387-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030; thực hiện phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài sâu rộng trong cán bộ hội viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn kết phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập  gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh

Kết quả năm 2022 có 22.418/24.147 gia đình học tập – tỷ lệ 92,84%; 28/28 dòng họ học tập – tỷ lệ 100%; 66/66 cộng đồng học tập – tỷ lệ 100%; phát triển 13 chi hội với trên 1.000 hội viên; vận động quỹ “Khuyến học” và quỹ “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” với tổng số tiền 11.308.436.000 đồng, tổng số heo đất toàn quận có 3.594 con với tổng số tiền 4.936.826.355 đồng; 66/66 khu phố phố nuôi 2.650 heo đất số tiền 3.685.903.855 đồng; số trường tham gia nuôi heo đất 40/40 trường với số heo 898 con, số tiền 1.038.955. 555 đồng; số cơ quan ban ngành đoàn thể 42 đơn vị, số heo 46 heo đất số tiền 211.967.000.000 đồng; tổng số suất học bổng toàn quận đã trao 918 xuất với tổng số tiền 2.024.100.000 đồng…

Triển khai thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập được thực hiện tại 3 đơn vị phường Bến Nghé, Bến Thành và Nguyễn Cư Trinh và cơ quan UBND 3 phường với tổng số công dân đăng ký tham gia 269 người, tổng số đạt danh hiệu công dân học tập 265 người, đạt tỷ lệ 98,51%.

Tại hội nghị, đã phát động phong trào thi đua đến các cơ sở hội tập trung các nội dung: tham mưu cấp ủy Đảng quán triệt trong cán bộ đảng viên Kết luận 49-KL/BCT của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và xây dựng cấp ủy theo mô hình “4 có”; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; tiếp tục phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong việc thực hiện Thông tư 44-TT/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá xếp loại cộng đồng học tập; phát triển đa dạng các loại quỹ khuyến học, khuyến tài, đưa chương trình tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học đến chi hội và hộ gia đình với phương châm “Nơi nào có tổ chức Đảng, nơi đó có tổ chức hội khuyến học”; xây dựng chi hội khuyến học trong các doanh nghiệp, chung cư cao, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi đua về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do Hội Khuyến học Thành phố đề ra…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Nguyễn Thị Diệu Anh biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được trong năm qua của Hội Khuyến học Quận 1, đề cao việc xây dựng thí điểm mô hình công dân học tập tại 3 đơn vị đã đạt được kết quả và thành tích tốt; đề nghị trong năm 2023, Hội khuyến học Quận 1 tập trung lưu ý, ngoài những hoạt động thường xuyên cần phải tổ chức triển khai các đề án, chương trình của Trung ương Hội về xây dựng mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2030 và xây dựng mô hình công dân học tập; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thực hiện tốt các giải pháp, làm tốt công tác tham mưu, liên kết các đơn vị tiếp tục đăng ký đơn vị học tập, mở rộng liên kết trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức phát triển các chi hội; tham mưu Quận ủy ban hành những văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức để phát huy vai trò của tổ chức Hội, quan tâm tiếp tục phát triển mô hình công dân học tập theo chỉ tiêu mới; Hội Khuyến học cơ sở 10 phường tích cực tham gia các hoạt động chung của Hội Khuyến học Quận 1 và Thành phố để Hội Khuyến học Quận 1 ngày càng phát triển;…

Dịp này, 21 tập thể và 21 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học Thành phố; 10 tập thể và 10 cá nhân nhận Giấy khen của UBND Quận 1; 11 tập thể và 11 cá nhân nhận Giấy khen của Hội Khuyến học Quận 1 vì đã có thành tích xuất xắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022.

K.L