⛔️⛔️⛔️ CẢNH BÁO TRANG GIẢ MẠO, SỬ DỤNG TÊN VÀ LOGO CỦA QUẬN 1

20
Các lực lượng chức năng của Quận 1 vừa phát hiện một tài khoản giả mạo mang tên “Quận 1” và sử dụng logo của Quận 1 đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung tiêu cực gây ngộ nhận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Từ năm 2018, Quận ủy Quận 1 đã thành lập và điều hành tài khoản có tên Cột cờ Thủ Ngữ (sử dụng logo của Quận 1) để đăng tải, tuyên truyền về các hoạt động kinh tế – văn hóa – xã hội – quốc phòng an ninh, các hoạt động về công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân của Đảng bộ Quận 1 cũng như đăng tải các bài viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…
Tuy nhiên, đến nay, Quận 1 phát hiện đã có trang mạo danh Quận 1, sử dụng tên “Quận 1” và logo của Quận 1 để đăng, chia sẻ các bài viết tiêu cực, gây ngộ nhận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân không chỉ trong quận mà còn tác động, ảnh hưởng đến dư luận ngoài quận và trên địa bàn thành phố.
Quận ủy Quận 1 khẳng định, Quận 1 chỉ có một trang fanpage chính thống là Cột cờ Thủ Ngữ, sử dụng logo của Quận 1 tại địa chỉ https://www.facebook.com/cotcothungu. Mọi trang khác có sử dụng tên và logo của Quận 1 đều là giả mạo. Do vậy, Quận ủy Quận 1 rất mong bạn đọc, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm biết và nâng cao cảnh giác, tránh nhầm lẫn và bị lợi dụng vào mục đích khác.
Quận ủy Quận 1