TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT HỘI NGHỊ LẦN THỨ VI, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

20

Ngày 18/2/2023, Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 1 tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt những nội dung chính của Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1, báo cáo viên; Tạ Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1, cùng các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, bí thư chi bộ trực thuộc và hơn 200 đảng viên tham dự.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên đã triển khai nội dung chính của Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chuyên đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (theo Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 9/11/2022) với mục tiêu tổng quát: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; nền hành chính tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Một số nhiệm vụ và giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp hiện đại công bằng, nghiêm minh, liêm chính phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân trong xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Chuyên đề tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới (theo Nghị quyết số 28/NQ-TW, ngày 9/11/2022), đánh giá tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TW khóa X và một số quan điểm, nhiệm vụ giải pháp; chuyên để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo Nghị quyết số 29/NQ-TW, ngày 9/11/2022, kết quả quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 – 2022, theo đó tăng trưởng kinh tế ở mức cao đạt bình quân 6,17%/năm, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực với tỷ trọng đóng góp vào GDP của công nghiệp và dịch vụ đạt 72,7% vào năm 2020, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp Việt Nam đã tăng 16 bậc trong vòng 10 năm, từ vị trí thứ 58 vào năm 2009 lên vị trí thứ 42 vào năm 2019, trở thành quốc gia có mức tăng hạng nhanh nhất trong các nước thuộc khu vực ASEAN, đồng thời đưa ra những quan điểm chỉ đạo, giải pháp nhiệm vụ chủ yếu và chuyên đề định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2022 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Kết luận số 45/KL-TW ngày 17/11/2022)…

K.L