Tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

2

(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 18/5/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Thái Bình tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho các cán bộ, hội viên.

Tại buổi tập huấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Ngọc Châu giới thiệu tổng quan dịch vụ công trực tuyến, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; các lĩnh vực cho người dân trên cổng dịch vụ công trực tuyến: Bảo hiểm y tế, tư pháp-hộ tịch, địa chính-xây dựng, lao động – thương binh và xã hội, giáo dục, tôn giáo, khen thưởng… Bên cạnh đó, hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ đã nộp, tra cứu hồ sơ được cung cấp tại địa chỉ website: dvctt.phuongnguyenthaibinh.gov.vn hoặc quét mã QRcode.

Buổi tập huấn trang bị cho cán bộ, hội viên những kiến thức cơ bản về dịch vụ công trực tuyến, để tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi liên hệ giải quyết công việc, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường.

                                                                                      N.T