TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN, CỦNG CỐ VỮNG CHẮC NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG

21
Ngày 21/2/2023, Thường trực Quận ủy – UBND Quận 1 làm việc với Đảng ủy phường Bến Thành về chương trình công tác năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu chủ trì buổi làm việc.
Năm 2022, phường Bến Thành có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cụ thể như: Giới thiệu kết nạp đảng 8/7 trường hợp (114,3%); thu thuế đất phi nông nghiệp 4,8/3,8 tỷ đồng (126,2%); hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự 15/15 thanh niên; khám phá 18/26 vụ PPHS (69,23%); phường Bến Thành là phường đầu tiên của Quận 1 và của thành phố có 6/6 khu phố thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy. Với những thành tích trên, kết quả năm 2022 Đảng bộ Phường Bến Thành được Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 đánh giá xếp loại là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đây là năm thứ 3 liên tiếp Phường Bến Thành được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Năm 2023, Đảng ủy Phường Bến Thành tập trung thực hiện các nội dung: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị; tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; lãnh đạo đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, tiếp thu góp ý, hiến kế của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan văn hóa, doanh nghiệp văn hóa gắn với các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; huy động mọi nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chăm sóc y tế với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”…
Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các ban Quận ủy, các phòng ban, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể quận ghi nhận những nỗ lực, thành tích và kết quả đạt được của phường Bến Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022, có nhiều mô hình, giải pháp hay, đồng thời xây dựng, định hướng những giải pháp trong năm 2023 và trao đổi tập trung các nội dung như: Công tác tổ chức cán bộ; công tác cải cách hành chính và triển khai hệ thống văn phòng điện tử tại quận và phường; việc phân loại rác tại nguồn; việc hỗ trợ dạy nghề và giới thiệu việc làm và cho bộ đội xuất ngũ; việc hoàn thiện chương trình cấp mã số định danh điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện các trường dữ liệu trong hệ thống quốc gia về dân cư tạo điều kiện truy xuất thông tin giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hướng đến xây dựng không gian sống, sinh hoạt văn hóa tinh thần trong cộng đồng; củng cố tổ liên gia kiều bào, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân; quan tâm lãnh đạo tổ chức Đại hội Công đoàn và Hội nghị cán bộ công chức, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch; bồi dưỡng đào tạo nâng cao chất lượng bí thư chi đoàn khu phố; tiếp tục công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo, công tác dân tộc tôn giáo; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, rà soát quy hoạch…
Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu đề nghị phường Bến Thành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, ghi nhận đánh giá cao việc phát huy lợi thế của địa phương, tạo điều kiện cho người dân tham gia trong quá trính đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động công vụ; đề nghị nghiên cứu thêm giải pháp, mô hình mới về Chỉ thị 05/CT-TW để tình cảm của người dân ngày càng thấm sâu và lan tỏa; trong công tác xây dựng Đảng cần chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp thực hiện Đề án 06, tiếp tục nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc; vận động các hộ dân trên địa bàn giảm giá thuê mặt bằng để tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo nguồn thu; công tác phát triển đảng viên cần tập trung chất lượng hơn số lượng, tuyên truyền vận động phát hiện quần chúng tốt được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí đề nghị Đảng ủy phường Bến Thành tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ chuẩn bị công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ để năm 2023 tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền.
K.L