Tài liệu Tuyên truyền năm 2021

13

1. Tài liệu tuyên truyền 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

2. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

3. Tài liệu Tóm tắt nội dung 51 chương trình đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần XI

4. Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

5. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941 – 2021)

6. Tài liệu tuyên truyền về 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

7. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chi Lê Thanh Nghị (1911 – 2021)

8. Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (1) 

9. Đề cương tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

10. Đề cương tuyên truyền 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (1901 – 2021)

11. Đề cương tuyên truyền kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV

12. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (1941 – 2021)

13. Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 – 2021)

14. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (1941 – 2021)

15. Tài liệu học tập Chỉ thị 05 (chủ đề toàn khóa và năm 2021)

16. Kế hoạch 08 của BTCTW về Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – 2021

17. Thể lệ giải Búa liềm vàng

18. Mẫu thuyết minh Dự án Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV

19. Thể lệ cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần IV

20. Hướng dẫn cách ly tại nhà (TTYT Quận 1)

21. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

22. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần

23. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

24. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

25. Đề cương tuyên truyền 60 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển (1961 – 2021)

26. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (1911- 2021)

27. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (1961 – 2021)

28. Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

29. Đề cương tuyên truyền nội dung cơ bản Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Thành phố lần thứ XI