Tài liệu Tuyên truyền năm 2020

6
 1. Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng
 2. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2020)
 3. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890 – 2020
 4. Phát hành tài liệu tuyên truyền hải sản
 5. Đề cương Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII giai đoạn 2015 – 2020
 6. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ
 7. Đề cương tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (1910 – 2020)
 8. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
 9. Đề cương tuyên truyền tình hình Kinh tế – văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của Thành phố
 10. Đề cương tuyên truyền 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân
 11. Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
 12. Đề cương truyền truyền kỷ niệm 75 năm CMT8 và quốc khánh 2-9
 13. Tài liệu tuyên truyền Những thành tựu nỗi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 14. Tài liệu tuyên truyền 90 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh
 15. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950
 16. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 17. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
 18. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
 19. Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X
 20. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu
 21. Đề cương tuyên truyền những nội dung cơ bản Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp. HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025
 22. Thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp. Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025
 23. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 24. CV phát hành tài liệu tuyên truyền
 25. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (1940 – 2020)
 26. Tài liệu Tuyên truyền Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng – ghen (1820 – 2020).
 27. Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Đức Anh 1920 – 2020.
 28. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7
 29. Tài liệu tuyên truyền 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
 30. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI
 31. Tài liệu Tóm tắt nội dung 51 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần XI
 32. Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
 33. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941 – 2021)