Tài liệu Tuyên truyền năm 2019

3

1. Tài liệu tuyên truyền hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên

2. Tài liệu tuyên truyền về đô thị thông minh

3. Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

4. Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1

5. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 – 2019 Bản Di chúc cho hôm nay và mai sau

6. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1975 – 2019)

7. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 – 2019)

8. Chiến thắng Điện Biên Phủ – biểu tượng của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

9. Kế hoạch 194-KHQU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

10. Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

11. Hướng dẫn tuyên truyền quý 2 năm 2019

12. Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn

13. Đề cương tuyên truyền 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

14. Nội dung tuyên tuyền trong nhân dân quý 2 năm 2019

15. Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

16. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

17. Đề cương tuyên truyền kết quả phòng chống thiên tai năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019

18. Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

19. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn – Trưởng ban Thường trực Quốc hội (1889 – 1919)

20. Hội-người-cao-tuổi-Việt-Nam-25-năm-xây-dựng-và-phát-triển-1995-2020