Tài liệu Tuyên truyền năm 2018

0

1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý 1 – 2018 trên địa bàn quận

2. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

3. Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý 1 – 2018

4. Tài liệu tuyên truyền những nội dung cơ bản thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

5. Tài liệu tuyên truyền ra dân Quý 1/2018

6. Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

7. Một số nội dung Tuyên truyền về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, kỳ họp thứ 5

8. Đề cương tuyên truyền về Quy định 1374

9. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

10. Đề cương tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐH ĐB TP lần thứ X

11. Nội dung tuyên truyền trong nhân dân quý 3-2018

12. Thang điểm Tuyên giáo cơ sở năm 2018 (CV 224)

13. Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội MTTQVN nhiệm kỳ 2019-2020

14. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2019)

15. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ sáu – QH khóa XIV

16. Đề cương TT 89 năm thành lập ĐCSVN 2019

17. Đề cương TT 10 sự kiện tiêu biểu Tp HCM 2018