Tài liệu tuyên truyền năm 2014

1

1. Câu hỏi tìm hiểu Nghị Quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM & Quận 1
2. Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ 6 của Đảng cộng sản Cu-Ba
3. Đề cương tuyên truyền kết quả hoạt động Quốc hội khóa XII và HĐND TPHCM khóa VII
4. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII
5. Đề cương tuyên truyền tình hình kinh tế xã hội 9 tháng 2011
6. Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2012
7. Đề cương tuyên truyền giỗ tổ Hùng vương
8. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Lê Duẩn
9. Đề cương tuyên truyền năm An toàn giao thông 2012
10. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
11. Đề cương báo cáo về điều lệ Đảng
12. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 122 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
13. Bài viết "Cụ Hồ, con người và phong cách"
14. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, cố chủ tịch Hội đồng bộ trưởng
15. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ, cố Tổng bí thư
16. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012
17. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
18. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, cố chủ tịch hội đồng nhà nước
19. Đề cương tuyên truyền tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2012
20. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
21. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
22. Bài phát biểu của đồng chí Lê Bá Cần tại buổi lễ công bố Huân chương độc lập hạng 2 do Chủ tịch nước trao tặng
23. Đề cương tuyên truyền tình hình kinh tế – xã hội năm 2012 và nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2013 của Thành phố Hồ Chí Minh
24. Tài liệu tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
25. Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2014
26. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 chiến thắng Điện Biên Phủ
27. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII
28. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày ký hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam
29. Đề cương tuyên truyền tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm 2014 của Thành phố Hồ Chí Minh
30. Thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX
31. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
32. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2014)
33. Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 – 2/9/2014)
34. Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII
35. Đề cương tuyên truyền Hội Cựu chiến binh Việt Nam – 25 năm xây dựng và trưởng thành
36. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
37. Đề cương tuyên truyền ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2014
38. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII