Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

2

Ngày 15/10/2022, Chi bộ Quân sự phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Hậu Bảo Long, công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự phường vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự có Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn.

Trong thời gian qua, quần chúng Nguyễn Hậu Bảo Long luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong quá trình học tập, tu dưỡng đạo đức, và đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định. Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn đã trao quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới; đồng thời phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Long trong thời gian thử thách 12 tháng.

                                                N.T