PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH NHIỀU HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

17

Ngày 17/2/2022, Thường trực Quận ủy tiến hành làm việc với Đảng ủy Phường Nguyễn Thái Bình về chương trình công tác năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, năm 2022, Kết quả thu ngân sách 3.124.335.200 đồng, chi ngân sách 11.756.978.705/11.914.837.000 đồng, đạt 98,68%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân 18/11 thanh niên, đạt tỷ lệ 163,63%; Tổ chức tuyên truyền cho 4.600 trường hợp hộ dân, cơ quan, đơn vị về phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch Covid-19, trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Tập trung thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; chú trọng xây dựng mô hình, giải pháp hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng phục vụ, kết quả 100% ý kiến được đánh giá hài lòng; việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất của Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường được thực hiện nghiêm túc, kịp thời xem xét giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người dân. Thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai theo quy định, nhất là thực hiện công khai tài sản của cán bộ, công chức; công khai việc đi nước ngoài; công tác quy hoạch, bố trí, luân chuyển cán bộ; Đảng ủy lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, công khai, minh bạch tất cả các quy trình, thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết phường. Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu rộng rãi về Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phường được củng cố, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tạo tính lan tỏa với nhiều hoạt động, thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia; trong năm 2022 đã phát triển 11 đảng viên mới;…

Năm 2023, Đảng ủy phường tiếp tục đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm; Tổ chức các hoạt đồng tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, không để xảy ra tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực; Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên gắn với thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục củng cố hệ thống đoàn, hội và phát triển đoàn viên, hội viên đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực chất;..

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng, trong năm 2022, Phường Nguyễn Thái Bình có nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến hay trong công tác như: giáo dục truyền thống, quy chế dân chủ tại cơ sở, thanh niên tình nguyện tiên phong trong thực hiện đề án 06; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân; công tác giảm nghèo; có những hoạt động nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước;…

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến xây dựng, định hướng phường cần chú trọng vào công tác truyền thông trong các hoạt động, phát triển thêm hội viên, tiếp tục phát triển mảng xanh tại khu dân cư; xây dựng thêm nhiều mô hình để thu hút hội viên, bồi dưỡng nâng cao năng lực giám sát; nghiên cứu thêm mở rộng mô hình nâng chất lượng cải cách hành chính mức độ 3, 4; trong phòng chống tham những, cần phải kiểm soát được tham nhũng vặt, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong khu dân cư; quan tâm đến công tác trật tự xây dựng và trật tự đô thị…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga ghi nhận những nổ lực của Phường Nguyễn Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng chí đề nghị, trong năm 2023 địa phương tiếp thu các ý kiến xây dựng, định hướng những giải pháp trong năm 2023 của các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể.. quận; tiếp tục quan tâm một số vấn đề trọng tâm như: công tác quản lý đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ; rà soát lại việc phân tích, đánh giá đảng viên; tham khảo kế hoạch của Quận ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ; đảm bảo hoàn thành thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách 2023; quan tâm bồi dưỡng nguồn kết nạp Đảng viên; đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy; công tác dân vận chính quyền;…

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu đề nghị phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, để giữ vững được kết quả đạt được phường cần có những giải pháp mới hơn trong công tác. Đồng chí gợi ý một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ, tập trung vào công tác dân vận chính quyền; giới thiệu các tập thể, gương dân vận khéo trong đó cần giới thiệu các gương ở lực lượng vũ trang, bảo vệ dân phố, Công an… trên các lĩnh vực và thái độ tiếp xúc với dân của cán bộ công chức; tiếp tục giải quyết công tác trật tự đô thị, bến cóc xe dù. Trên địa Phường Nguyễn Thái Bình dân tộc Hoa có tỷ lệ cao nhất ở Quận 1. Do đó, Ban Dân vận Quận uỷ cần quan tâm chú ý đến công tác dân tộc, phương pháp vận động phải có đặc thù khác; tập trung giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho du khách đi vệ sinh miễn phí; quan tâm đến chất lượng, không mang tính chất hình thức trong công tác giảm nghèo và có những giải pháp để giải quyết;…

Ngọc Tiến