PHƯỜNG CÔ GIANG CÓ NHIỀU SÁNG TẠO, CÁCH LÀM HAY, TRIỂN KHAI CỤ THỂ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO ĐẾN CÁC CƠ SỞ ĐẢNG

24
Ngày 23/2/2023, Thường trực Quận ủy – UBND quận làm việc với Đảng ủy phường Cô Giang về chương trình công tác năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu chủ trì hội nghị.
Trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả những chủ trương, chỉ đạo của quận, thành phố theo đúng nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Kết nạp 03 đảng viên mới.
Lãnh đạo UBND phường tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch chủ đề năm 2022 của thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải cách môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đều hoàn thành đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra như: Thuế công thương nghiệp thu được 14.500.000.000đ/17.100.000.000đ (đạt 84,8%) tăng 13,8%; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn, phổ biến pháp luật, hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng cháy, chữa cháy được đảm bảo; giao quân nghĩa vụ quân sự được 26/20 thanh niên, đạt tỷ lệ 130%. Công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội được thực hiện tốt, gắn với thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố. UBND phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phường chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; gia đình quân nhân tại ngũ, dân quân cơ động, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn với 673 suất quà, tổng giá trị là 359.800.000 đồng.
Năm 2023, Đảng ủy phường tiếp tục lãnh đạo phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”. Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm tổng kết, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ IX năm 2020 – 2025; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; lãnh đạo hệ thống chính trị phường tiếp tục tuyên truyền về Quy định số 1374-QĐ/TU, tăng cường thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và các tổ chức thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý;…
Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn làm việc ghi nhận trong năm 2022, phường Cô Giang đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng tạo, cách làm hay, triển khai cụ thể trong công tác tuyên giáo đến các cơ sở đảng, trong đó Trạm Y tế phường là một trong 3 trạm có mô hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phát huy được vai trò chăm sóc sức khỏe người dân, để người dân không phải lên các bệnh viện tuyến trên. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến xây dựng như cần phải xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị tại các chung cư; kiện toàn nhân sự các tổ chức chính trị – xã hội phường; Đảng ủy phường quan tâm, chỉ đạo đến công tác đại hội MTTQ; kiện toàn, cũng cố nâng cao hiệu quả các chi đoàn, ban công tác mặt trận, phụ nữ ở khu phố; quan tâm đến công tác phát triển và quản lý đảng viên; vận động người dân tham gia các lớp phổ cập, xóa mù chữ;…
Phát biểu tại buổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Duy An đề nghị trong năm 2023 phường cần bám sát chủ đề năm của thành phố, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, kỷ cương kỷ luật, năng lực của cán bộ, công chức, rèn luyện, bồi dưỡng, có những giải pháp đánh giá thi đua gắn với Nghị quyết 03 để nâng chất công tác phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; nâng cao cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Phường phải có giải pháp cụ thể, kiến nghị với quận hỗ trợ những nội dung mà phường gặp khó khăn. Phường cần có phương án dự phòng để giữ cuộc sống của người dân được ổn định trong tình hình kinh tế đang khó khăn.
Phó Bí thư Thường trực Hoàng Thị Tố Nga ghi nhận những nỗ lực của phường trong năm 2022. Đồng chí đề nghị phường tiếp thu những ý kiến của các thành viên trong đoàn…định hướng, góp ý những nhiệm vụ trọng tâm cho phường trong năm 2023; đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách; phân công quy trách nhiệm cụ thể từng đồng chí, thành viên trong lĩnh vực được phân công trong chương trình lãnh đạo công tác năm 2023 để từ đó đánh giá thi đua cuối năm cho phù hợp; quan tâm tập trung công tác phát triển đảng viên; tham khảo kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ của quận ủy; nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; sớm bổ sung nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ phường; quan tâm, lãnh đạo, phối hợp tổ chức thành công Đại hội công đoàn, MTTQ;…
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu đề nghị phường tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, an ninh trật tự, trong đó phải kết hợp giữa chính quyền với các đoàn thể để xây dựng lực lượng cảm tình Đảng phải thực sự hiệu quả, nòng cốt, từ đó phát hiện ra những tấm gương tốt, tích cực; có giải pháp cụ thể giải quyết các trường hợp lang thang, xin ăn; xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải tạo được sự lan tỏa.

Ngọc Tiến