Phường Cầu Kho tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

6

Ngày 10/1/2023, Đảng ủy phường Cầu Kho tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Dương Văn Phước, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1; Đoàn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận 1; Vũ Đình Trung, Bí thư Đảng ủy phường; Vương Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy phường; Tống Kim Quang, Chủ tịch UBND phường; Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Năm 2022, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết số 43, ngày 9 tháng 2 năm 2022 về kết quả công tác năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, đề ra 18 chỉ tiêu. Đảng ủy phường đã lãnh đạo hệ thống chính trị phường hoàn thành các nhiệm vụ được giao: Ngân sách phường thu được 209.376.000 đồng, tính đến ngày 31/12/2022, thuế công thương nghiệp thu được 9 tỷ, thuế phi nông nghiệp thu được 1,6 tỷ đồng; công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 468 thành viên hộ nghèo, 24 thành viên hộ cận nghèo; chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho 237 hộ nghèo tổng số tiền 296.250.000 đồng, 12 hộ cận nghèo tổng số tiền 12 triệu đồng từ nguồn kinh phí chăm lo Tết của thành phố. Hiện nay phường có 185 hộ nghèo, giảm 46 hộ so với đầu năm, và có 24 hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; thường xuyên phối hợp các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đảm bảo duy trì không tái phát sinh; tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được kiểm soát chặt chẽ; công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn phường thường xuyên được quan tâm thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho việc gọi công dân nhập ngũ và tổ chức giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2022; thường xuyên phát loa tuyên truyền, vận động nhân dân trong các cuộc họp tổ dân phố, khu phố về công tác đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão, an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư.

Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc triển khai, quán triệt sâu rộng, kịp thời các văn bản, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức 4 hội nghị thông tin thời sự hàng quý, góp phần định hướng công tác tư tưởng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên; tổ chức giao ban chuyên đề hàng quý giữa Đảng ủy với chi ủy các chi bộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội phường và khu phố – tổ dân phố, đặc biệt là chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại các chi bộ trực thuộc”; thường xuyên đăng tải thông tin trên trang của UBND phường, đăng tải các bài viết, clip tuyên truyền lên các trang mạng xã hội, trang cộng đồng của Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phường với 195 bài viết, 8.157 lượt tương tác và chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy phường Vũ Đình Trung cho biết, năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đột phá về cải cách hành chính; thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, phối hợp với Đội Trật tự đô thị quận tiếp tục chấn chỉnh tình hình hoạt động kinh doanh tự phát trên tuyến đường Nguyễn Cảnh Chân; tổ chức thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện trọng đại; duy trì tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, kiểm soát chặt chẽ các loại tội phạm; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đủ, trọn 5 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ, chi bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; chú trọng việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường quản lý đảng viên, thực hiện tốt các nội dung về nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở theo quy địngh; chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới, nhất là ở các trường học, khu phố, thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự; nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Dịp này, Đảng ủy phường trao Giấy khen ”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” cho 2 chi bộ và 42 đảng viên; tiếp nhận và trao 50 phần quà chăm lo cho gia đình các đảng viên và đảng viên có người thân mất vì Covid-19 và đảng viên có hoàn cảnh khó khăn.

L.T