PHƯỜNG CẦU KHO TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HÓA- XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG

18

Ngày 24/2/2023, Thường trực Quận ủy – UBND quận làm việc với Đảng ủy phường Cầu Kho về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp trọng tâm công tác năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả những chủ trương, chỉ đạo của quận, thành phố theo đúng nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Đảng ủy phường đã xây dựng và tổ chức thực hiện 23 nghị quyết, 18 kế hoạch, 5 chương trình.

Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, góp ý, hiến kế về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; duy trì vận hành có hiệu quả trang mạng xã hội, thiết lập mô hình tương tác, hướng dẫn trực tuyến cho nhân dân; tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường nắm và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội; tiếp tục nâng cấp trang dịch vụ công trực tuyến với 55 thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai mức độ 3, 4; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả mô hình “Ngày hội tình nguyện vì cộng đồng” hàng quý với nhiều hoạt động gắn với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Năm 2023 phường tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; tiếp tục cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, tăng cường tổ chức các hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, kết nối ngân hàng với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển; tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận dộng nhân dân gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của thành phố “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu ghi nhận kết quả của phường trong việc lập trật tự đô thị tại tuyến đường Nguyễn Cảnh Chân, quan tâm chăm lo các hộ người Chăm và các hộ nghèo trên địa bàn. Phường cần lưu ý các giải pháp trong tỉ lệ khám phá án, tập trung lực lượng chủ công trong việc bảo vệ an ninh trật tự địa bàn, nâng cao tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; quản lý lưu trú trên địa bàn cần quan tâm đến những phòng trọ cho thuê, quản lý chặt nhân khẩu lưu trú góp phần giảm tỷ lệ tội phạm gia tăng; quan tâm công tác xây dựng Đảng, giới thiệu cho Đảng những nhân tố tốt, có kế hoạch khen thưởng cho những chi bộ xây dựng mới trong khu dân cư; quan tâm rà soát lại những hộ nghèo để có chính sách quan tâm, chăm lo. Đồng chí Tô Thị Bích Châu đề nghị UBND quận quan tâm dự án chung cư Lô E Võ Văn Kiệt; vận động các quán đang kinh doanh phối hợp thành lập mô hình nhà vệ sinh miễn phí cho người dân và du khách để xây dựng phường thành phường văn minh, thân thiện.

Long Toàn