Phường Bến Nghé tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng.

0

Ngày 13/9/2006, P Bến Nghé đã tổ chức Hội nghị tuyên truyềnnbsp; về “ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí – Luật phòng chống tham nhũng – Luật khiếu nại, tố cáo”. Đã có trên 500 người đến dựnbsp; gồm các cấp ủy Chi bộ, đại diệnnbsp; Tổ dân phố, Ban điều hành khu phố, Tổ hòa giải, cán bộ Hội viên phụ nữ. Ngoài ra, còn một sốnbsp; bà con cư ngụ trong phường cũng đã đến tìm hiểu và lắng nghe nội dung của hội nghị.


Báo cáo viên là ông Dương Quang Thọ, Trưởng phòng tuyên truyền Sở Tư pháp Thành phố đã nêu một số nội dung, sự kiện lớn nổi bật đang được đông đảo dư luậnnbsp; hiện nay quan tâm. Đồng thời nêu vắn tắt một số nội dung chính của một số điều luật, như Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó nhấn mạnh một sốnbsp; điểm mới có bổ sung, sửa đổi của Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo. Với nội dung chủ yếu là Phòng ngừa và xử lý tham nhũng, báo cáo viên đã nêu rõ tham nhũng là gì,nbsp; nbsp; ngay từ năm 1734,nbsp; nhà nước Thụy Điển đã ban hành Luật chống tham nhũng.nbsp; Ở Việt Nam, Hồ Chủ Tịch cũng đã từng nêu rõ “ Tham nhũng là ăn cắp tiền bạc của nhân dân. Tham nhũng là tội ác”. Hiện nay nhà nước ta cũng đã thành lập BCĐ chống tham nhũng…

Đa số bà con cô bácnbsp; trong phường đều tham dự nghiêm túc và rất phấn khởi, bởinbsp; qua những hội nghị như vậy đã giúp bà con hiểu và nắm rõ hơn các điều luật, để từ đó sống và thực hiện theo đúng những điều mà luật pháp đã quy định. Cũng nhưnbsp; có cơ hội thực hiện tốt hơnnbsp; các quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình trong xã hội./.