PHƯỜNG BẾN NGHÉ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM, LUẬN ĐIỂM SAI TRÁI, XUYÊN TẠC

22
Ngày 16/3/2023, Đảng ủy phường Bến Nghé tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điểm sai trái, xuyên tạc và thông tin thời sự quý I/2023. Tham dự có các đồng chí: Thái Thị Kim Thanh, Bí thư Đảng ủy phường; Phạm Tấn Kính, Phó Bí thư Đảng ủy phường.
Tại buổi tập huấn, các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chi ủy 28 chi bộ, Ban Chỉ huy Công an, Quân sự phường… được nghe Báo cáo viên Dương Văn Phước, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1 truyền đạt về các chuyên đề như: Chức năng, nhiệm vụ chi bộ trực thuộc, chi bộ khu phố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên, quy trình bồi dưỡng, xét đề nghị và kết nap đảng viên.
Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, báo cáo viên Dương Văn Phước, nêu rõ 6 nội dung cần lưu ý của Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư như phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí; sinh hoạt chuyên đề phù hợp.

Buổi tập huấn cũng được báo cáo viên Bùi Thị Thúy Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 hướng dẫn kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng một cách hiệu quả. Đồng thời Thông tin tình hình thời sự Quý I/2023, qua đó giúp các đại biểu hiểu rõ thêm tình hình thời sự để nhận thức đúng đắn về tình hình phát triển đất nước hiện nay, mối quan hệ với quốc tế và mối quan hệ giữa các nước trên thế giới.