Phát huy vai trò của đảng viên công chức tại khu dân cư

1

Ngày 16/5/2019, Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn khảo sát tình hình thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan phường tại Quận ủy Quận 1. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1.

Thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan phường, Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện. 10/10 phường đã tiến hành rà soát, có kế hoạch phân công đảng viên công tác ở phường về sinh hoạt tại chi bộ khu phố phù hợp; cụ thể sẽ chuyển 193 đảng viên thuộc chi bộ cơ quan 10 phường đến sinh hoạt tại 95 chi bộ khu phố, trong đó nhiều nhất là 7 đảng viên đến một chi bộ và ít nhất là 1 đảng viên đến một chi bộ. Đồng thời rà soát chuyển đoàn viên chi đoàn cơ quan đến tham gia sinh hoạt đoàn tại chi đoàn khu phố.

Đoàn khảo sát lắng nghe ý kiến của Đảng ủy các phường, Bí thư chi bộ khu phố nêu một số thuận lợi trong thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan phường như: giúp cán bộ, đảng viên đương chức gần dân, sát dân; phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đảng viên chi bộ khu phố; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân đến Đảng ủy, chính quyền địa phương để giải quyết; nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ khu phố, củng cố chi đoàn thanh niên khu phố…

Bên cạnh đó, các ý kiến chia sẻ một số khó khăn thực tiễn như: đa số cán bộ, công chức phường không cư trú trên địa bàn phường nên việc tham gia sinh hoạt chi bộ và các hoạt động tại khu phố gặp nhiều khó khăn; cấp ủy chi bộ khu phố khó đánh giá đảng viên là cán bộ, công chức về chức trách, nhiệm vụ được giao; khó khăn trong phát triển đảng viên công chức; chức năng, nhiệm vụ hiện tại của chi bộ khu phố không quy định lãnh đạo đảng viên công chức…

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phản ánh và cho biết Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục nghiên cứu, giao Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, có hướng dẫn thống nhất, đồng bộ trong thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan phường và đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khu phố nhằm đảm bảo việc triển khai hiệu quả, không hình thức, phát huy vai trò của đảng viên tại khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ.

T.X