PHÁT HUY NỘI LỰC, XÂY DỰNG TRUNG TÂM VĂN HÓA PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH

5

Ngày 28/3/2023, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 1 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Dương Thị Hồng Gấm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1; Phan Trọng Quyền, Quận ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Phan Ngọc Thảo, Bí thư chi bộ, Giám đốc TTVH Quận 1.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Chi bộ TTVH đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện quan trọng của quận, thành phố; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo ứng dụng công nghệ hiện đại như: Xây dựng các video clip, infographic, bản tin hình tuyên truyền trên không gian mạng, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục trên trang web, fanpage của đơn vị. Tăng cường triển lãm ảnh tại cơ sở, nội dung thiết thực, phong phú, thu hút người dân tham quan.

Đơn vị đã tổ chức Hội thi “Trang trí góc không gian Hồ Chí Minh và triển lãm hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tham gia thiết kế, trang trí “Không gian Hồ Chí Minh” tại các phòng, ban, đơn vị, qua đó góp phần tuyên truyền xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ đầu tư nâng chất các chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện, lễ hội, các chương trình, hội nghị của quận. Tổ chức giới thiệu nhạc cụ dân tộc tại Cột cờ Thủ Ngữ nhằm tạo ra sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu hưởng thụ của các tầng lớp nhân dân và du khách.

Đơn vị đã tổ chức Liên hoan văn nghệ thiếu nhi hè, Hội thi Đại sứ Văn hóa đọc, Hội thi Nét Vẽ Xanh, Hội thi Kiến thức muôn màu, các lớp học năng khiếu miễn phí cho thiếu nhi trong dịp hè tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ gắn với đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chủ đề của từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại đơn vị về ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và đoàn kết tập thể xây dựng đơn vị vững mạnh. Chi bộ hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng hàng năm, đã kết nạp 4/5 đảng viên, đạt 80% chỉ tiêu kết nạp đảng viên toàn nhiệm kỳ.

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1; thực hiện công tác xét tuyển viên chức và tiếp nhận vào làm viên chức, sắp xếp lại nhân sự theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1.

Tại hội nghị, đảng viên Chi bộ thảo luận, tiếp tục đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 1 nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp ý điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm chia sẻ khó khăn của đơn vị, ghi nhận nỗ lực của Chi bộ TTVHQ Quận 1 trong lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra tính đến thời điểm hiện nay.

Đồng chí đề nghị Chi bộ tập trung kiện toàn Chi ủy; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong học tập, quán triệt nghị quyết và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng chất sinh hoạt Chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rà soát đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội một cách thực chất, cụ thể, nhận định rõ nguyên nhân hạn chế để từ đó xây dựng lộ trình, giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đội ngũ viên chức, người lao động trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy nội lực xây dựng đơn vị vững mạnh, có hoạt động thực sự nổi bật, tiêu biểu. Tiếp tục quan tâm phát triển các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thông tin tuyên truyền, hoạt động triển lãm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy thế mạnh của TTVH ở địa bàn Trung tâm thành phố.