PHÁT HUY BẢN CHẤT TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, TINH THẦN ĐOÀN KẾT, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH TUYÊN GIÁO

14

Ngày 23/3/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 tổ chức Đoàn giám sát Ban Tuyên giáo Quận uỷ về công tác tham mưu thực hiện Chương trình số 07 – CTr/QU ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị Quận 1 giai đoạn 2020 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Lý Ngọc Thạch, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Dương Thị Hồng Gấm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1, Trưởng Đoàn giám sát, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội quận, thành viên đoàn giám sát theo Kế hoạch số 445/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 1 năm 2023.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Trung Châu Tuyên báo cáo tóm tắt kết quả tham mưu triển khai thực hiện Chương trình 07 của Quận ủy về nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị Quận 1. Qua đó, các thành viên đoàn giám sát nhận xét, đánh giá, ghi nhận hoạt động công tác tuyên truyền trong thời gian qua có nhiều sáng tạo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã đi vào chiều sâu, lan tỏa nhiều gương “Người tốt việc tốt”, có những hoạt động tiêu biểu và khá chuyên nghiệp, hiệu quả; việc triển khai các văn bản kịp thời, cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, nhiều hình thức; kênh tuyên truyền khai thác được tốt, kết quả thực hiện chương trình thể hiện rõ nét vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo là chủ động, kịp thời, đổi mới và sâu sát với cơ sở.
Các ý kiến đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Quận ủy cần chú ý tuyên truyền nhiều hơn đến học sinh, thương nhân, triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đến doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Cần tăng cường bồi dưỡng tình cảm cách mạng, lan tỏa gương người thật việc thật, tập trung những vấn đề trọng điểm nhất trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng…

Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật MTTQ Thành phố Lý Ngọc Thạch ghi nhận và đánh giá cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại Quận 1 với nhiều mô hình, cách làm hay. Đồng chí đề nghị cần lưu ý thêm công tác nắm rõ tình hình tư tưởng nhân dân, định hướng dư luận nhân dân là rất quan trọng; cần triển khai đồng bộ đến đảng bộ cơ sở và tuyên truyền rộng rãi hơn nữa đến người dân trong và ngoài quận để lan tỏa nhân rộng mô hình.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm đề nghị Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu Thường trực Quận ủy nâng cao chất lượng hiệu quả công tác triển khai quán triệt nghị quyết; lưu ý công tác nắm bắt tình hình tư tưởng xã hội, có thêm nguồn thông tin tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy định hướng dư luận xã hội; phát hiện, tuyên dương, nhân rộng, lan tỏa các mô hình, những thông tin tích cực, những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội; quan tâm đổi mới hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, kết nối, quy tụ, tập hợp, phát huy vai trò của các lực lượng tham gia trong việc giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực đổi mới nội dung phương pháp để tham mưu cho Quận ủy nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng tích cực, hiệu quả; đẩy mạnh tham mưu các giải pháp khắc phục các biểu hiện lười nghiên cứu, học tập lý luận của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục quan tâm tham mưu bồi dưỡng nguồn nhân lực, bổ sung cập nhật bổ sung kiến thức lý luận chính trị mới cho cán bộ, đảng viên các cấp và nhân dân; phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp và tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo trong việc phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin xấu độc trên mạng xã hội.