PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG PHƯỜNG ĐAKAO “PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN”

6
Ngày 02/02/2023, Đảng ủy Phường Đa Kao tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1933 – 3/2/2023) và triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Phan Trọng Quyền, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Nguyễn Thị Lê Hương, Bí thư Đảng ủy phường; Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí là Đảng ủy viên, trưởng, phó các tổ chức chính trị – xã hội, cấp ủy các chi bộ, trưởng các khu phố…
Tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Lê Hương ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là bước ngoặt quan trọng chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Thực tiễn trong 93 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đó là: thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975 và thắng lợi của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Phát huy những thành tựu đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đa Kao cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác chăm lo hỗ trợ các đối tượng chính sách người có công hộ gia đình nghèo khó khăn. Trong năm 2023, Đảng ủy phường kỳ vọng và tin tưởng các cấp, ủy đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu rèn luyện, giữ vững phẩm chất của người cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng Phường Đakao “Phát triển toàn diện vì hạnh phúc của Nhân dân”.
Đồng chí Nguyễn Thị Lê Hương đã triển khai các kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung thực hiện 2 công trình thi đua: Duy tu và chăm sóc 12 mảng tường trên địa bàn từ nay đến năm 2025; cải tạo sửa chữa 1 căn nhà tình thương tại địa chỉ 56/1 Bis Huỳnh Khương Ninh, kinh phí sửa chữa ước tính 80 triệu đồng; đồng thời đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Tổng thu ngân sách đạt 100% quận giao; duy trì 100% hộ dân sử dụng nước sạch; tổ chức thực hiện 100% quyết định xử lý vi phạm về trật tự xây dựng; 100% công trình khi khởi công xây dựng phải đảm bảo đủ điều kiện; 8/8 khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa, phường đạt chuẩn Văn minh đô thị; 8/8 khu phố giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa, phường giữ vững danh hiệu “Phường sạch không xả rác ra đường và kênh rạch”; 100% cơ quan đơn vị đăng ký đạt chuẩn; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; bảo đảm 100% tin tố giác tin báo tội phạm được tiếp nhận xử lý; phấn đấu 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp 5 đảng viên mới trong năm 2023; mức độ hài lòng của người dân đạt 99%; tỷ lệ người dân tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên từng lĩnh vực đạt từ trên 70% trở lên; thủ tục hành chính được rà soát và cập nhật thường xuyên đạt tỷ lệ 100%…Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM ĐÀNG PHƯƠNG ĐA KAO HỌP MẶT KỲ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 (03/02/1930-03/02/2023) 03/02/ 2023) VÀ TRIẾN ae CԔNG TÁ NG NĂM ngày 02 tháng 2023'
Dịp này, hội nghị đã trao giấy công nhận của UBND Quận 1 công nhận danh hiệu Khu phố văn hóa năm 2022 cho 8 khu phố; trao giải Hội thi “Góc phố ngày xuân” với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh – mừng xuân Quý Mão” do UBND phường Đa Kao tổ chức gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải khuyến khích cho các khu phố.
K.L