NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, CHI ĐOÀN, CHI HỘI KHU PHỐ

37
Ngày 17/3/2023, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Ban Thường trực Quận ủy với bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận khu phố, chi bộ chung cư năm 2023 với chuyên đề: “Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội khu phố, hướng tới việc sắp xếp khu phố”. Tham dự có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1, chủ trì hội nghị; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Mai Thị Hồng Hoa, Quận Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban Quận ủy, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội quận, phường; cấp ủy, bí thư chi bộ các khu phố.
Hội nghị tập trung làm rõ những nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội khu phố như đánh giá vai trò của cấp ủy đảng trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội khu phố; đánh giá tình hình và thực trạng cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị – xã hội, các chi hội, chi đoàn khu phố; chỉ rõ những hạn chế yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới, nguyên nhân của những hạn chế (nhất là những nguyên nhân chủ quan); đề xuất những giải pháp củng cố, kiện toàn hoạt động ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội khu phố nhằm hướng tới việc sắp xếp khu phố; đề xuất đổi mới nội dung phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên tại khu dân cư; đề xuất giải pháp tháo gỡ trong tổ chức phối hợp hoạt động của ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội; giải pháp quản lý đối tượng phụ nữ, thanh niên trên địa bàn phục vụ cho việc tiếp cận, vận động tham gia hoạt động tại địa phương, kết nạp đoàn viên, hội viên mới.
Phát biểu định hướng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga lưu ý các khu phố chuẩn bị cho lộ trình về đề án, chủ trương sắp xếp các khu phố, ấp của Ban Thường vụ Thành ủy trên địa bàn TP.HCM theo quy định của Trung ương; nêu thực trạng hoạt động của cấp ủy chi bộ, mặt trận và các đoàn thể hiện nay phải cần tăng cường giải pháp trong thời gian tới, đảm bảo nhân lực để thực hiện nhiệm vụ; mong muốn các đại biểu ngoài việc tập trung các nội dung của đề dẫn có thêm những đề xuất, kiến nghị, nội dung, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động tại khu dân cư, đảm bảo nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Các đồng chí bí thư chi bộ đã trao đổi, góp ý về những khó khăn, bất cập khi bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, những khó khăn về nhân sự, về phân công đảng viên tham gia ban điều hành khu phố, ban công tác mặt trận; việc tổ chức, sắp xếp lại khu phố khi không còn chức danh tổ trưởng dân phố và vai trò của chi bộ khu phố theo quy định mới; đề nghị quan tâm về độ tuổi, vai trò của đảng viên khi mới về hưu, vai trò của đảng viên đương chức tham gia quản lý khu phố; khó khăn của đảng viên khi tham gia bí thư cấp ủy, ban điều hành khu phố khi tuổi cao, sức yếu; đề xuất sự cần thiết của Hội Cựu chiến binh trong hoạt động khu phố; đề nghị Quận ủy nghiên cứu chương trình quy hoạch cán bộ khu phố, rà soát đảng viên sắp về hưu cơ cấu tham gia công tác tại địa phương; kiện toàn, rà soát củng cố ban công tác mặt trận khu phố; đề nghị cơ cấu trưởng ban công tác mặt trận là cấp ủy chi bộ; rà soát danh sách đảng viên theo Quy định 213 tham gia hỗ trợ địa phương, thể hiện trách nhiệm của đảng viên nơi cư trú; đề nghị Quận đoàn nên có giao ban chuyên đề cho đoàn viên công tác Đoàn thanh niên phường và khu phố; đề xuất vận động lực lượng Công an nghỉ hưu tham gia cống hiến tại địa phương; đề nghị ban hành quy chế tổ chức hoạt động của khu phố khi sắp xếp mới để có cơ sở thực hiện; nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng và tổ chức chính trị – xã hội tại khu phố, giao nhiệm vụ cho từng đảng viên để hỗ trợ giảm tải cho khu phố.
Trưởng phòng Nội vụ Quận 1 Ngô Hải Yến thông tin một số nội dung dự thảo kế hoạch của Thành phố về sắp xếp khu phố, ấp tại TP.HCM, với mô hình “sát dân, gần dân, trực tiếp với dân”, số hộ dân khu phố cũ là 700 hộ/khu phố, nay giảm còn 450 hộ/khu phố; từ 16 chức danh/khu phố sau sắp xếp sẽ còn 5 chức danh/khu phố gồm: Bí thư chi bộ, trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ và bí thư đoàn thanh niên; tổng số khu phố của TP.HCM là 27.377 khu phố, giảm 20.135 khu phố còn 5.242 (79,35%). Quận 1 có 66 khu phố, 875 tổ dân phố, sau sắp xếp còn 85 khu phố, tăng 19 khu phố; từ 858 chức danh còn 425 chức danh; tiến độ từ ngày 1/8/2023 đến 31/8/2023 các quận, huyện triển khai thực hiện.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu đề nghị cấp ủy phường cùng với cấp ủy khu phố tính toán hợp tình, hợp lý, rà soát lại đội ngũ, chuẩn bị sắp xếp phù hợp với địa phương; tổ chức hình thành và sử dụng lực lượng như thế nào để các chân rết “bám sâu, cắm rễ”, nắm được tình hình của dân, đó là nhiệm vụ của Đảng; lực lượng khu phố chính là những cánh tay nối dài của Đảng, quản lý và nắm được tình hình nhân dân, chuyển tải những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng; đề nghị UBND quận sớm có kế hoạch, đề án theo yêu cầu của UBND thành phố với lộ trình “dễ làm trước, khó làm sau”, để tổ chức sắp xếp và sử dụng lực lượng khu phố hiệu quả; đề nghị Đoàn thanh niên có những giải pháp cụ thể, thiết thực, tổ chức nhiều hoạt động đều tay, sớm có những hoạt động để xây dựng lực lượng, tạo nguồn cho tổ chức đoàn khi các em còn học sinh.