Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Chung cư Đại học An ninh

22

Ngày 20/12/2022, Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Chung cư Đại học An ninh thuộc Đảng bộ phường Nguyễn Cư Trinh. Tham dự có các đồng chí: Trần Công Hậu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1; Hồ Bích Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy phường Huỳnh Nam Khánh công bố quyết định thành lập Chi bộ Chung cư Đại học An ninh thuộc Đảng bộ phường Nguyễn Cư Trinh gồm 31 đảng viên; chỉ định Chi ủy Chi bộ Chung cư Đại học An ninh nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Phạm Trắc Khâm giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hân, giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Hồng Hà giữ nhiệm vụ Chi ủy viên Chi bộ.

t

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Hồ Bích Ngọc đề nghị Cấp ủy Chi bộ Chung cư Đại học An ninh lãnh đạo Chi bộ thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, xây dựng chi bộ hoàn thành tốt về nhiệm vụ chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình; xây dựng quy chế hoạt động của chi bộ, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể chi ủy và cá nhân đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên; phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội của phường, Chi bộ 6A, 6B lãnh đạo Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận khu phố tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí đảng viên cần phải phát huy vai trò đảng viên trong vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước…

N.T