ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CÔ GIANG TIẾP TỤC TẬP TRUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

9

Ngày 29/3/2023, Đảng bộ phường Cô Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cô Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí Thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu.

Trong nữa nhiệm kỳ đầu Đảng bộ phường đã lãnh đạo hệ thống chính trị địa phương cơ bản hoàn thành mục tiêu, tiến độ, nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Lãnh đạo chính quyền thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thu ngân sách nhà nước (Số thu ngân sách năm 2020 là 24.024.181.065  đồng/14.341.000.000 đồng đạt 167,5%; Số thu ngân sách năm 2021 là 39.575.318.404 .000/ 12.419.000.000 đồng đạt 318,6 %,). Chi ngân sách hàng năm cơ bản theo tiến độ dự toán đầu năm, điều hành ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác quản lý trật tự đô thị chuyển biến tích cực; phường được công nhận đạt chuẩn “Phường Đô thị văn minh”; công tác thực hiện chi trả chế độ, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo bền vững được tập trung thực hiện; các hoạt động văn hóa giáo dục, y tế được tăng cường; chú trọng cải tiến lề lối làm việc. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội; phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xử lý kịp thời thông tin từ quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, từng bước tạo sự tin tưởng của Nhân dân vào Đảng bộ, chính quyền phường, lực lượng công an nhân dân, sẵn sàng tham gia hỗ trợ các lực lượng trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được nâng cao, tạo sự hài lòng và tin tưởng của Nhân dân đối với chính quyền; các hồ sơ đều giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ hành chính giải quyết trễ hạn; tỷ lệ giải quyết hồ sơ công trực tuyến tăng qua các năm.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quán triệt, triển khai thực hiện gắn với các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, đồng thời sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện đúng tiến độ, đúng trọng tâm, trọng điểm và quy định của Điều lệ Đảng. Các cấp ủy chi bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt tăng hàng năm. Các khu phố, dân phố đảm bảo hoạt động hiệu quả, thể hiện tinh thần xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chủ trương của Đảng bộ và chính quyền phường; kết nạp 15/20 đảng viên mới (đạt 75% chỉ tiêu).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống chính trị phường Cô Giang, đạt được những kết quả đáng trân trọng, ghi nhận trong thời gian qua đã đạt và vượt những chỉ tiêu đưa ra, trong đó nổi bật là công tác phát triển đảng viên. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ còn lại, phường cần tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng; lắng nghe những ý kiến giải pháp của cơ sở để điều chỉnh giải pháp của mình cho phú hợp để đánh giá trong nhiệm kỳ; quan tâm đến những gia đình bị mất mát trong đợt dịch Covid-19; vận động những hộ kinh doanh, công ty ưu tiên tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ, qua đó tạo sự gắn kết với các gia đình có con thực hiện nghĩa vụ, đó cũng là gia đình nòng cốt trong khu dân cư.

Dịp này, Quận ủy Quận 1 trao giấy khen cho 3 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018 – 2022).

 N.T