Đại hội Công đoàn cơ sở phường Đa Kao nhiệm kỳ 2023 – 2028

33

Ngày 13/1/2023, phường Đa Kao tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lê Hương, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng ủy phường; Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phường.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo UBND phường Đa Kao, tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua yêu nước và thi đua của tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cơ quan đã thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như: đóng BHXH, BHYT, ký hợp đồng lao động với người lao động, thu nhập của cán bộ, công chức, người lao động bình quân từ 5.000.000 đồng/tháng/người.

Tính đến nay, Công đoàn cơ sở phường Đa Kao có 37 đoàn viên (trong đó có 11 nữ). Tổng số đoàn viên đã kết nạp trong nhiệm kỳ 15 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 12 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, trong đó đã được kết nạp là 12 đồng chí; phát động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Trong nhiệm kỳ có 22 lượt đoàn viên công đoàn cơ quan được biểu dương tại đơn vị và 12 lượt đoàn viên được tuyên dương cấp quận; phát động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động cam kết thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an thoàn giao thông hàng năm.

Bám sát sự chỉ đạo về công tác tuyên giáo của Liên đoàn Lao động Quận 1 và của Đảng ủy phường, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cho đoàn viên công đoàn tìm hiểu, học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phổ biến kịp thời các chủ trương, văn bản của Công đoàn cấp trên và của Liên đoàn Lao động Quận 1; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập và tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm h tế, Bảo hiểm tai nạn.

Tham mưu với Thủ trưởng đơn vị trong việc ký hợp đồng lao động cho người lao động theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động; tổ chức giám sát việc thực hiện các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, người lao động; mọi chế độ cho công đoàn viên được bàn bạc trước khi Ban Chấp hành công đoàn trình lãnh đạo cơ quan quyết định; Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện thường xuyên, tài chính được công khai, minh bạch.

Phối hợp với lãnh đạo, Ban thanh tra nhân dân giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động về các chính sách có liên quan đến đời sống việc làm; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng ủy phường và Công đoàn cấp trên; xây đựng mối quan hệ chặt chẽ các tổ chức chính trị – xã hội của phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và chức năng của tổ chức Công đoàn.

Trong nhiệm kỳ đã vận động đoàn viên công đoàn, người lao động đóng góp các nguồn quỹ xã hội do tổ chức Công đoàn phát động, với tổng số tiền là 32.000.000 đồng; tổ chức thăm hỏi những đoàn viên khi ốm đau, thai sản, hiếu hỷ với tổng số tiền là 43.000.000 đồng; khen thưởng và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 22 học sinh giỏi các cấp là con của cán bộ, công chức, người lao động với số tiền là 22.000.000 đồng; tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, chăm lo bồi dưỡng cho 185 lượt con của đoàn viên công đoàn phường, mỗi phần quà giá trị 100.000 đồng/cháu với tổng số tiền là 185.000.000 đồng; Đảng ủy, chính quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động như: Văn hóa văn nghệ, TDTT, họp mặt 8/3, 20/10, ngày thành lập Công đoàn 28/7,… với số tiền là 9.000.000 đồng/năm.

Với chủ đề Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Công đoàn cơ sở phường Đa Kao đề ra mục tiêu và phương hướng trong nghiệm kỳ 2023 – 2028 tập trung các nội dung: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn đáp ứng yêu cầu nâng cao cải cách hành chính; chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ như: Phấn đấu đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm; bồi dưỡng và giới thiệu từ 01 đến 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% nữ CB, CC, NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% CB, CC, NLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Chiến sĩ thi đua cơ sở đạt tỷ lệ quy định; 100% đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào của cấp trên tổ chức.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn gồm 5 ủy viên, đồng chí Hồ Tiến Huy đắc cử Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Đặng Thị Bích Hợp đắc cử Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở phường Đa Kao nhiệm kỳ 2023 – 2028.

K.L