Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Quận 1 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025

5

Ngày 29/9/2022, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 cùng 8 đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/TW, tập trung thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng chống suy thoái hóa về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt đảng viên chủ động nghiên cứu đọc và chia sẻ các tin bài trên trang Cột cờ Thủ Ngữ, Trái Tim Thành phố, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và đạo đức công vụ; duy trì tốt bản tin tuyên truyền nội bộ thông tin các văn bản quy định của nhà nước, thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó 100% viên chức và người lao động đăng ký thực hiện giai đoạn 2020 – 2022, 100% đảng viên tích cực tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị của Quận ủy, UBND quận, Đảng ủy và các đoàn thể tổ chức.

Hiện chi bộ có 8 đảng viên, trong đó có 1 dự bị. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên nghiêm túc hoàn thành thực hiện về sự phân công của Chi bộ. Kết quả phân tích chất lượng năm 2020 – 2021 có 7/7 đảng viên được xếp lại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có một đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên giới thiệu sinh hoạt theo quy định 213-QĐ/TW được cấp ủy nơi cư trú nhận xét tốt; 100% đảng viên chi bộ tham dự nghiêm túc hội nghị triển khai quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị…

Chi bộ lãnh đạo tham mưu UBND quận xây dựng phần mềm ứng dụng Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” tại Quận 1. Nhiều sản phẩm phần mềm đã giúp tăng năng suất hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp như: mô hình “Tiếp nhận đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không giấy” trên các dịch vụ công trực tuyến, đã đăng ký tham gia Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2021. Năm 2020, Trung tâm Công nghệ Thông tin Quận 1 vinh dự được nhận Bằng khen của UBND TPHCM vì đã có thành tích trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn thành phố.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi bộ đã lãnh đạo triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên và UBND Quận 1, kết nối hoặc trực tuyến giữa thành phố với quận và 10 phường, cập nhật dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp, xây dựng và đưa vào sử dụng bản đồ vùng nguy cơ Covid-19 trên địa bàn Quận 1; dùng tính năng của Google Maps thực hiện phân ranh, tô màu cho 874 tổ dân phố giúp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid Quận 1, phường nắm bắt tình hình kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn lây lan, bảo vệ vùng xanh…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 Bùi Văn Thịnh nêu rõ: Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, để đảng viên cùng tham gia đóng góp ý kiến, đề ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Đồng tình với kết quả đạt được, nhất là trong đại dịch Covid-19 chi bộ đã có nhiều công trình, sáng kiến, góp phần nâng cao công tác quản lý, cải cách hành chính của quận.

Đồng chí Bùi Văn Thịnh đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ tập trung công tác giáo dục chính trị, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng để đảng viên tu dưỡng rèn luyện; duy trì sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn 12-HD/TW và Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định, góp phần  ngăn ngừa sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm rà soát nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mạnh dạn tạo nguồn phát triển đảng, tăng số lượng phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, có kế hoạch giám sát định kỳ hàng năm, giám sát thường xuyên về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục tham mưu cho UBND quận các nội dung, chương trình về công tác cải cách hành chính; phát huy hết thế mạnh của chi bộ; xây dựng quy chế sau đại hội, phân công trách nhiệm cho từng đảng viên để phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới…

Đại hội thông qua các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025 như: 100% đảng viên được học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phát triển 2 đảng viên mới.

Đại hội bầu Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Quận 1 Phạm Anh Tuấn giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, bầu Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Quận 1 Nguyễn Hoàng Tuấn giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ.

K.L