Đại hội Chi bộ Phòng Tư pháp Quận 1 lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2025

6

Ngày 30/9/2022, Chi bộ Phòng Tư pháp Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 cùng các đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ Phòng Tư pháp Quận 1 từng bước đổi mới để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên đơn vị về tình hình dư luận xã hội đang quan tâm, các sự kiện chính trị của đất nước, thành phố ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Chi bộ hàng năm đều đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 13/13 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên được giới thiệu sinh hoạt “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú”.

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị, đảng viên, công chức thực hiện hoàn thành toàn diện các mặt công tác của ngành với vai trò chức năng tham mưu UBND quận trên các lĩnh vực: Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành; công tác tư vấn, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác bồi thường nhà nước; tham gia góp ý 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thành phố; thẩm định 5 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; biên soạn, in ấn 26.900 tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp nhận 18 vụ việc hòa giải, thực hiện hòa giải thành công 17 vụ việc; thực hiện mô hình, giải pháp trong công tác hộ tịch “rút ngắn thời gian đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch” như thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc từ 3 ngày làm việc thành 2 ngày làm việc; thực hiện chứng thực đúng quy định, từ ngày 1/5/2020 đến 30/8/2022 đã thực hiện chứng thực 603.337 bản sao các loại, 216.260 bản chứng thực chữ ký người dịch, 5.076 chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản.

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Phòng Tư pháp Quận 1 đề ra nhiệm vụ trọng tâm: “Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, các đoàn thể chính trị. Tăng cường trách nhiệm thực thi chức trách công vụ, xây dựng cơ quan là môi trường văn hóa văn minh, phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Quận 1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 Bùi Văn Thịnh ghi nhận những công tác, kết quả của Chi bộ đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn chi bộ tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo giáo dục tư tưởng; duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 10-CT/TW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra giám sát; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn…

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Phòng Tư pháp Quận 1 gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Trưởng Phòng Tư pháp Quận 1 được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

L.T