Tin tức - Sự kiện > Xây dựng Đảng > Tư tưởng chính trị
Đảng ủy Quân sự Quận 1 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
08/01/2019 GMT+7
Sáng ngày 08/01, Đảng ủy Quân sự Quận 1 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự có đồng chí Trung tá Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1, các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Chỉ huy Quân sự quận và hơn 50 cán bộ đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ dân quân thường trực quận và Ban Chỉ huy quân sự 10 phường. 
Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng đã quán triệt các chuyên đề như: Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng, phát huy tính sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống; tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.
Đảng ủy quân sự quận xác định việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) lần này là một nhiệm vụ công tác trọng tâm, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị. Sau khi được quán triệt tổ chức, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII), từng cán bộ, đảng viên sẽ viết thu hoạch theo từng nội dung chuyên đề đã học, liên hệ bản thân sát với tình hình nhiệm vụ, chức trách được giao. Kết quả viết bài thu hoạch là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét cán bộ đảng viên năm 2019, đồng thời là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân.

QD
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
Các tin khác