Tin tức - Sự kiện > Xây dựng Đảng
Sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Quận 1 tinh gọn, hiệu quả
10/09/2018 GMT+7
Ngày 7/9/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 161-KH/QU ngày 29/8/2018 của Quận ủy Quận 1 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể quận.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch 161-KH/QU triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1 Lê Thị Lan Chi giới thiệu, quán triệt các nội dung của Kế hoạch 161-KH/QU của Quận ủy về mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ thường xuyên, cụ thể, qua đó nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và trong từng đơn vị; từ đó cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả từ quận đến cơ sở; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Quận 1 tinh gọn, hiệu quả.
Hội nghị đồng thời hướng dẫn chi tiết các bước sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng… Các chi bộ cần quan tâm: Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hằng năm; đảng viên, nhất là người đứng đầu đánh giá việc thực hiện nội dung cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ…


T.X
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
Các tin mới
Các tin khác
Tư tưởng văn hóa
04/09/2018 GMT+7
Ngày 1/9/2018, Hội Chữ thập đỏ Quận 1 tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện, đợt này có 140 công nhân viên chức, đang công tác tại UBND 10 phường, công nhân lao động tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 tình nguyện hiến 196 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ để cấp cứu người bệnh. ...
15/08/2018 GMT+7
Tôi biết Hòa thượng Thích Thanh Sơn từ những ngày đầu công tác, cũng đã hơn 10 năm kể từ khi tôi còn là một cán bộ trẻ mới ra trường. Với dáng người khoan thai, nụ cười hiền hậu, lúc đó thầy đã gần 80 tuổi, đi lại thầy cũng hơi khó khăn, phải chống gậy và thường có  chú tiểu đi theo hỗ trợ. Gặp thầy tới cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 tham gia đóng góp từ thiện xã hội, thiên tai… ...
18/07/2018 GMT+7
Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Những gương người tốt, làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn. Đó cũng là cách thực hành đường lối quần chúng trong công tác giáo dục”. ...
Các tin khác