Tin tức - Sự kiện > Xây dựng Đảng
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018)
11/10/2018 GMT+7
Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra và vấn đề giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đồng thời xác định: Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo.
Ngày 16 tháng 10 năm 1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-NQ/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, trong đó có đoạn: "...Trung ương quyết định thành lập Ban kiểm tra đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng...". Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII đồng ý lấy ngày 16 tháng 10 năm 1948 là Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.
Từ khi ra đời đến nay, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức, đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và qua mỗi nhiệm kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra đã được bổ sung, sửa đổi và quy định trong Điều lệ Đảng. 
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức đảng có liên quan tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy giao, trong đó tham gia phục vụ nhiều cuộc vận động lớn, làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. 

Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Nhiều tập thể và cá nhân trong Ngành đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, danh hiệu cao quý; đặc biệt ngành Kiểm tra Đảng đã được tặng thưởng Huân chương Sao vàng nhân kỷ niệm 55 năm thành lập. Các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng đã xây đắp nên truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.
Phát huy truyền thống của ngành và trên cơ sở điều kiện thực tế của quận 1, trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã chủ động và tích cực tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy các văn bản nhằm triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra Đảng trên địa bàn quận: Mẫu hóa các văn bản trong giám sát của tổ chức cơ sở đảng theo từng loại hình; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với từng loại hình chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, đồng thời biên soạn tài liệu phù hợp với từng loại hình của tổ chức cơ sở đảng; chủ động biên soạn, hệ thống lại và hướng dẫn cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở dễ hiểu, dễ nắm biết, dễ áp dụng, thực hiện đúng với các quy định; cải tiến phương pháp hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong các kỳ họp giao ban định kỳ giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với cơ sở đảng…
         Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018), Ủy ban Kiểm tra và cán bộ ngành Kiểm tra Đảng quận 1 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng; làm tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.UBKTQU
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
Các tin mới
Các tin khác
Tư tưởng văn hóa
12/12/2018 GMT+7
Hội tụ những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam vừa hiện đại, vừa truyền thống, đó chính là Hiệu trưởng trường tôi - cô Nguyễn Thị Diễm Kim. Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, sáng tạo, tâm huyết với nghề, cô đã trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người. Năm 2016, cô về làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hồng, cô luôn phát huy trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường hết lòng ...
12/12/2018 GMT+7
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là kim chỉ nam và là phương châm hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và những người trực tiếp làm công tác quần chúng nói riêng. Đối với Khu phố 6, phường Phạm Ngũ Lão, phong trào “Dân vận khéo” luôn được triển khai chặt chẽ hàng năm và trở thành phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn. Với cương vị ...
20/11/2018 GMT+7
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu có câu nói hết sức giản dị, gần gũi mà triết lý vô cùng sâu sắc: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp.Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Tôi muốn nói đến một tấm gương sáng giữa đời thường và đó chính là người đồng chí của tôi, cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bé Ngoan. Trong những năm qua, cô đã xây dựng Hội đồng ...
Các tin khác