Tin tức - Sự kiện > Chính quyền > Kinh tế - Xã hội
Tập huấn công tác Ban giảm nghèo bền vững
14/09/2018 GMT+7
Ngày 13/9/2018, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM phối hợp Thường trực Ban giảm nghèo bền vững Quận 1 tổ chức tập huấn cho 156 cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững Quận 1 và 10 phường.
Buổi tập huấn thông tin các nội dung: chương trình giảm nghèo thành phố năm 2018; hướng dẫn xây dựng kế hoạch giảm nghèo của quận, phường; kiểm tra hiệu quả giảm nghèo và cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp các nguồn vốn vay ưu đãi, tín dụng nhỏ; thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo; tổ chức và hoạt động của Tổ tự quản giảm nghèo bền vững; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện giảm nghèo bền vững;…

Các thông tin báo cáo, hướng dẫn tạo điều kiện cho các thành viên Ban giảm nghèo bền vững Quận 1 và 10 phường trao đổi kinh nghiệm, giải đáp các ý kiến, đảm bảo hoạt động đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, tích cực góp phần nâng cao mức sống hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt.

H.Y
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
Các tin mới
Các tin khác