Sự kiện lich sử>>Tháng 8
31/08/2010 GMT+7
I.- HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 VÀ SỰ RA ĐỜI MẶT TRẬN VIỆT MINHCuộc chiến tranh thế giới lần thứ II mỗi ngày một lan rộng, tính ác liệt của nó ngày càng ...
31/08/2010 GMT+7
Đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn dân, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ ta đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và ...
31/08/2010 GMT+7
Quốc dân Đại hội được triệu tập ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 16 đến 17/8/1945. Tham dự Đại hội có hơn 60 đại biểu Trung - Nam - Bắc, đại biểu ...
31/08/2010 GMT+7
Từ ngày 13 đến 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào. Tham dự Hội nghị có đại biểu các Đảng bộ địa phương và một số ...
31/08/2010 GMT+7
Ngay sau khi nhận được tin Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc gồm 05 đồng chí: Trường ...
31/08/2010 GMT+7
Sau khi đánh bại nước Đức phát xít và tuân thủ thỏa thuận với các nước đồng minh, ngày 8/8/1945 Chính phủ Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật. Hồng ...
31/08/2010 GMT+7
Đại hội thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” lần thứ nhất của các lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra ngày 7/8/1965 tại Hà Nội.Đây là ...
31/08/2010 GMT+7
Sau đợt kỷ niệm ngày 1/5/1930 là đợt kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng ...
Sự kiện lich sử>>Tháng 9
31/08/2010 GMT+7
Ngày 27/9/1950, Tổ điệp báo A13 của Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an Thanh Hóa tiến hành một nhiệm vụ quan trọng.Do tạo được uy tín với địch ...
31/08/2010 GMT+7
Nhận thấy sự tan rã của bộ máy chính quyền thực dân Pháp sau khi phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương, Đảng bộ Bắc Sơn phát động quần chúng nổi dậy cướp ...
31/08/2010 GMT+7
Đúng 0 giờ ngày 23/9/1945, thực dân Pháp được sự giúp đỡ của quân Anh - Ấn đã nổ súng đánh chiếm hàng loạt mục tiêu quan trọng trong thành phố Sài ...
31/08/2010 GMT+7
Ngày 16/9/1950, bộ đội ta tiêu diệt cứ điểm Đông Khê mở màn Chiến dịch Biên giới và kết thúc vào ngày 14/10/1950.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra mặt trận ...
31/08/2010 GMT+7
Ngày 15/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới nằm trong Cục Quân nhu với hai nhiệm vụ: Thu thập mua sắm vũ khí và tổ ...
Các tin khác