Sự kiện lịch sử tháng 2
Sự kiện lich sử>>Tháng 3
31/08/2010 GMT+7
Ngày 31/3/1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp tại Hà Nội. Sau khi nghe Quân ủy Trung ương báo cáo chiến thắng của ta trong chiến dịch Tây nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định: Cuộc Tổng tiến công chiến lược của ta thực tế đã bắt đầu và trong ba tuần đã giành được thắng lợi cực kỳ to lớn. Chúng ta đã tiêu diệt và làm tan rã hơn 35% sinh lực địch, lần đầu tiên diệt và ...
31/08/2010 GMT+7
Ngày 29/3/1975 chiến dịch Huế - Đà Nẵng đã kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Đà Nẵng. Quân ta giải phóng Đà Nẵng - Thành phố lớn thứ hai ở miền Nam.Chiến dịch này mở đầu ngày 21/3/1975.Từ những trận tiến công phối hợp với mặt trận Tây nguyên theo kế hoạch chiến lược thống nhất, khi thời cơ lớn xuất hiện, Quân đoàn 2 và lực lượng vũ trang Quân khu Trị Thiên, Quân khu 5, dưới sự chỉ huy trực tiếp ...
31/08/2010 GMT+7
Từ ngày 27 đến 31/3/1935, tại Ma Cao (Trung Quốc), 13 đại biểu đại diện cho 600 đảng viên thuộc các Đảng bộ trong nước và các tổ chức Đảng ở nước ngoài đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đại hội đã phân tích tình hình quốc tế và xác định nhiệm vụ của Đảng là: Củng cố phát triển Đảng, thâu phục quảng đại quần chúng, chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ ...
31/08/2010 GMT+7
Ngày 26/3/1975, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, trên chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên, sau khi đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, pháo binh ta tập trung bắn phá các căn cứ địch ven Thành phố Huế. Các mũi bộ binh nhanh chóng bao vây chia cắt địch, chặt đứt mọi đường rút lui của chúng. Địch tháo chạy về biển hòng tìm lối thoát. Quân và dân Thừa Thiên - Huế đã ...
Các tin khác