Sự kiện lich sử>>Tháng 12
13/12/2010 GMT+7
    Quân đội ta từ nhân dân mà ra, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, giáo dục, rèn luyện. Chặng đường anh hùng trong 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tô thắm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, làm rạng rỡ thời đại Hồ Chí Minh.I.-   66 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT ...
31/08/2010 GMT+7
Từ ngày 25 đến 30/12/1920, Đảng Xã hội Pháp tổ chức Đại hội tại thành phố Tua. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội này của Đảng Xã hội Pháp. Tại ...
31/08/2010 GMT+7
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày 20-12-1960 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ...
Sự kiện lich sử>>Tháng 1
31/08/2010 GMT+7
Rạng sáng ngày 20/1/1785, quân Xiêm tiến công quân Tây Sơn ở Mỹ Tho, Gia Định. Nguyễn Huệ nhử quân địch lọt vào trận địa mai phục ở sông Rạch Gầm - Xoài Mút. Pháo binh Tây Sơn bất ngờ nhả đạn vào các thuyền chiến của địch. Giữa lúc quân địch đang hốt hoảng, rối loạn thì quân thủy bộ của ta từ các vị trí mai phục xông ra tiêu diệt chúng. Toàn bộ chiến thuyền của địch bị đánh đắm. Gần 4 vạn quân ...
31/08/2010 GMT+7
Ngày 9/1/1950, hơn hai nghìn học sinh, sinh viên Sài Gòn biểu tình trước Dinh Tổng trấn Nam phần, chống chính quyền bù nhìn, tay sai Pháp.Cuộc biểu ...
31/08/2010 GMT+7
68 năm qua kể từ ngày cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức cho đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 11 khóa hoạt động gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam mà ở đó Quốc hội ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng là cơ quan dân cử cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.QUỐC HỘI KHÓA I (1946 - 1960)Với 12 kỳ họp đã xem xét và thông ...