Sự kiện lich sử>>Tháng 11
02/11/2010 GMT+7
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 3/1938) quyết định đổi tên thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương.
31/08/2010 GMT+7
Ngày 25/11/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Kháng chiến và kiến quốc”.Văn kiện quan trọng này đã xác định cách mạng nước ta vẫn là cách mạng giải ...
31/08/2010 GMT+7
Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, là tổ chức tiền thân của Thanh tra Chính phủ hiện nay.Thanh ...
31/08/2010 GMT+7
Đêm 22 rạng 23/11/1940, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Nam kỳ đã phát động cuộc khởi nghĩa ở hầu hết các tỉnh Nam kỳ. Quân khởi nghĩa đã triệt hạ ...
31/08/2010 GMT+7
Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975 tại Thành phố Sài Gòn – Gia Định, đoàn đại biểu miền Bắc do đồng chí Trường Chinh - Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành ...
31/08/2010 GMT+7
Sáng sớm ngày 12/11/1965, quân giải phóng miền Nam bất ngờ tiến công vào sở chỉ huy và khu pháo binh địch ở Bầu Bàng, tỉnh Thủ Dầu Một cũ. Sau 03 giờ ...
31/08/2010 GMT+7
Nguyễn Thị Minh Khai sinh ngày 1/11/1910 ở tỉnh Nghệ An.Năm 1927, chị gia nhập Tân Việt cách mạng Đảng, sau đó vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được ...
Sự kiện lich sử>>Tháng 12
13/12/2010 GMT+7
    Quân đội ta từ nhân dân mà ra, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, giáo dục, rèn luyện. Chặng đường anh hùng trong 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tô thắm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, làm rạng rỡ thời đại Hồ Chí Minh.I.-   66 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT ...
31/08/2010 GMT+7
Từ ngày 25 đến 30/12/1920, Đảng Xã hội Pháp tổ chức Đại hội tại thành phố Tua. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội này của Đảng Xã hội Pháp. Tại ...
31/08/2010 GMT+7
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày 20-12-1960 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ...