Sự kiện lich sử>>Tháng 10
31/08/2010 GMT+7
Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi với cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, đông đảo phụ nữ đã tham gia các phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai …
31/08/2010 GMT+7
Ngày 14/10 là ngày lịch sử của “Tiếng trống năm 30 ở Thái Bình”. Ngày 14/10/1930 hơn 400 nông dân từ các thôn xã Nho Lâm, Đồng Cao, Thanh Giám hàng ...
31/08/2010 GMT+7
Suốt 38 ngày đêm, từ 10/10 đến 18/11/1965, quân giải phóng miền Nam đã liên tục tấn công địch ở Plâyme, một làng nhỏ thuộc tỉnh Gia Lai, cách thị xã ...
Sự kiện lich sử>>Tháng 11
02/11/2010 GMT+7
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 3/1938) quyết định đổi tên thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương.
31/08/2010 GMT+7
Ngày 25/11/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Kháng chiến và kiến quốc”.Văn kiện quan trọng này đã xác định cách mạng nước ta vẫn là cách mạng giải ...
31/08/2010 GMT+7
Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, là tổ chức tiền thân của Thanh tra Chính phủ hiện nay.Thanh ...
31/08/2010 GMT+7
Đêm 22 rạng 23/11/1940, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Nam kỳ đã phát động cuộc khởi nghĩa ở hầu hết các tỉnh Nam kỳ. Quân khởi nghĩa đã triệt hạ ...
31/08/2010 GMT+7
Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975 tại Thành phố Sài Gòn – Gia Định, đoàn đại biểu miền Bắc do đồng chí Trường Chinh - Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành ...
Các tin khác