Tin tức sự kiện » Xây dựng Đảng
Ngày 17/2/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cùng hơn 200 cán bộ chủ chốt của quận. Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Thị Phương Thảo giới thiệu, phân tích và làm rõ những giá trị cốt lõi ...
Xem tiếp
Tin tức sự kiện » Chính quyền
Ngày 21/2/2017, Ban Pháp chế HĐND Quận 1 tổ chức giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 tại Ban Chỉ huy quân sự Quận 1. Đoàn giám sát do Trưởng Ban Pháp chế HĐND Quận 1 Nguyễn Duy An làm Trưởng đoàn. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Thường trực Hội đồng NVQS tham ...
Xem tiếp
Tin tức sự kiện » Vận động quần chúng » Hoạt động các đoàn thể
Ngày 17/2/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức triển khai học tập Nghị quyết số 04/NQ-TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho hơn 100 cán bộ công chức Ủy ban MTTQ quận và 10 phường, Trưởng ...
Xem tiếp
Tư tưởng văn hóa
Ngày 21/2/2017, Ban Quản trị đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo Quận 1 tổ chức tọa đàm về nghi lễ thờ cúng Đức Thánh Trần và thờ Mẫu tam phủ với sự tham dự của đại diện ban ngành đoàn thể thành phố, quận, phường, các thiết chế tín ngưỡng, tổ chức văn hóa, đền chùa, các thanh đồng (người đứng giá hầu đồng)… nhân dịp UNESCO đưa tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt vào danh sách Di sản văn hóa ...
Xem tiếp
"Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân."

"Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang
."

"Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước."

"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong."

"Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân."

"Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình."
"Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân."

"Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang
."

"Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước."

"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong."

"Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân."

"Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình."
SỰ KIỆN LỊCH SỬ
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12