Tin tức sự kiện » Xây dựng Đảng
Ngày 20/9/2016, Hội Chữ thập đỏ Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng đến hơn 100 cán bộ Hội Chữ thập đỏ quận, phường, trường học, các đơn vị trực thuộc quận cùng thương nhân chợ Tân Định. Đồng chí Bùi Thúy Hiền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy giới thiệu những nội dung cơ bản của Báo cáo ...
Xem tiếp
Tin tức sự kiện » Chính quyền
Ngày 22/9/2016, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành tổ chức sơ kết 9 tháng công tác Đảng - chính quyền - đoàn thể và tổng kết công tác giảm nghèo - tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015. 9 tháng đầu năm, phường đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, hoạt động đề ra. Tổ chức nhiều phong trào phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục chính ...
Xem tiếp
Tin tức sự kiện » Vận động quần chúng » Hoạt động các đoàn thể
Ngày 22/9/2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Thái Bình tổ chức hội thi “Tổ trưởng phụ nữ giỏi” năm 2016 cho 96 thí sinh của 8 chi hội cơ sở phường. Qua 3 vòng thi: kiến thức, xử lý tình huống, đoán chữ với nội dung: Truyền thống Hội LHPN Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc, ...
Xem tiếp
Tư tưởng văn hóa
           Xuất thân trong một gia đình đều là nhà giáo, ông Nguyễn Cao Lân, Phó chủ tịch Hội Khuyến học, Phó giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng, Phó chủ tịch Hội người cao tuổi phường Đa Kao luôn hoạt bát, năng động, nhiệt tình, lạc quan trong mọi công việc. Chính tinh thần lạc quan đó đã giúp ông vượt lên tuổi tác để tiếp tục sự nghiệp trồng người và đã làm bài ...
Xem tiếp
"Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân."

"Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang
."

"Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước."

"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong."

"Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân."

"Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình."
"Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân."

"Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang
."

"Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước."

"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong."

"Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân."

"Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình."
SỰ KIỆN LỊCH SỬ
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12