Tài liệu Tuyên truyền năm 2021

1. Tài liệu tuyên truyền 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 2. Nghị quyết Đại hội đại biểu...

Tài liệu tuyên truyền năm 2022

1./ De cuong tuyen truyen 110 nam ngay sinh Dong chi To Hieu 2./ Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2018

1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý 1 - 2018 trên địa bàn quận 2. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ...

Tài liệu tuyên truyền năm 2017

1. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) 2. Công văn 918 của...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2015

1. Hướng dẫn về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trường 2. Sơ đồ hướng dẫn trang trí Hội trường Đại hội 3. Đề cương...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2020

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm...

TOÀN VĂN TUYÊN BỐ CHUNG VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

Nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thành công tốt đẹp,...