Chi bộ Khu phố 5 phường Cô Giang quan tâm đến...

Ngày 27/2/2020, Chi bộ Khu phố 5, Đảng bộ phường Cô Giang tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Tham...

Đồng chí Vũ Nguyễn Quang Vinh giữ chức Phó Chủ tịch...

Ngày 18/3/2020, Hội đồng nhân dân Quận 1 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) về công tác nhân sự. Đến...

Đảng bộ phường Phạm Ngũ Lão kết nạp đảng viên mới

Ngày 19/9/2021, Đảng bộ phường Phạm Ngũ Lão, Chi bộ Khu phố 5, Chi bộ Trường Tiểu học Kết Đoàn tổ chức lễ kết...

Chi bộ Khu phố 5 phường Nguyễn Thái Bình thường xuyên...

Ngày 20/2/2020, Chi bộ Khu phố 5 phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Tham dự...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, vận động nhân dân xây...

Ngày 7/3/2020, Chi bộ Khu phố 1 phường Bến Nghé tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 với sự tham...

Đại hội Chi bộ 4 phường Phạm Ngũ Lão nhiệm kỳ...

Ngày 18/9/2022, Chi bộ 4 phường Phạm Ngũ Lão tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự có...

Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Quận...

Ngày 29/9/2022, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025....

CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP...

Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2022, Chi bộ Trường THCS Đồng Khởi tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu...

Đại hội Đại biểu Phụ nữ phường Tân Định lần thứ...

Ngày 17/4/2021, Hội LHPN Việt Nam phường Tân Định tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026....

Đại hội Chi bộ Phòng Y tế Quận 1 lần thứ...

Ngày 15/9/2022, Chi bộ Phòng Y tế Quận 1 đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025 tại Hội trường lầu...