Tư tưởng văn hóa>>Di tích lịch sử>>Bảo tàng
31/08/2010 GMT+7
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào tháng 8 năm 1979. Tiền thân của bảo tàng này là "quot;Bảo tàng Blanchard de la ...
31/08/2010 GMT+7
Bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 194/QÐ - UB ngày 5-9-1987 của UBND thành phố, nhưng đến năm 1991 mới chính ...
31/08/2010 GMT+7
Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh giới thiệu một cách tổng quát quyết tâm của toàn Ðảng, toàn dân cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam thống nhất tổ quốc ...
31/08/2010 GMT+7
Bảo tàng lịch sử Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được xây dựng năm 1929, tiền thân của nó là Viện Bảo tàng Blanchard de la Brosse. Từ 1929 đến 1956 trưng ...
31/08/2010 GMT+7
Toà nhà được xây dựng từ năm 1885 hoàn thành năm 1990, theo đồ án của kiến trúc sư người Pháp là Alfred Foulhoux, để làm nhà trưng bày sản phẩm Nam ...
31/08/2010 GMT+7
Bảo tàng Tôn Ðức Thắng được thành lập nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Ðức Thắng (20/8/1888 - 20/8/1988) tại toà nhà vốn là tư dinh ...