DANH SÁCH LÃNH ĐẠO
Đ/c TRẦN KIM YẾN - Bí thư Quận ủy Quận 1
Sinh năm : 1969
Quê quán : Phú Yên
Năm tham gia CM :
Ngày vào Đảng : 21/11/1996
Trình độ học vấn : Thạc sĩ
Lý luận chính trị : Cao cấp
Đ/c HOÀNG THỊ TỐ NGA - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1
Sinh năm : 1971
Quê quán : Quảng Trị 
Năm tham gia CM :
Ngày vào Đảng : 30/04/1997
Trình độ học vấn : Thạc sĩ
Lý luận chính trị : Cử nhân
Đ/c TRẦN THẾ THUẬN - Chủ tịch UBND Quận 1
Sinh năm : 1967
Quê quán : Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Năm tham gia CM :
Ngày vào Đảng : 30/8/1995
Trình độ học vấn : Thạc sĩ
Lý luận chính trị : Cử nhân
Đ/c NGUYỄN THỊ HIẾU - Chủ tịch UBMTTQ Q.1
Sinh năm : 1964
Quê quán : Thành phố Hồ Chí Minh
Năm tham gia CM : 1984    
Ngày vào Đảng : 11/1991                
Trình độ học vấn : Đại học
Lý luận chính trị : Cao cấp