Giới thiệu chung
Địa chỉ : 227 Trần Quang Khải Quận 1.
Điện thoại : (08) 38.483.397
Số Fax :
Email : tandinh@quanuy1hcm.org.vn 
Diện tích : 0,6336 km2
Dân số : 27.098 người (Năm 2013)
Mật độ dân số : 42.768 người/km2

Đặc điểm tình hình

Bản đồ phường Tân Định

- DIỆN TÍCH PHƯỜNG:   63,3 HA

- DÂN SỐ:   27,319 NGƯỜI

- SỐ CHI BỘ:   20 CHI BỘ ( 9 CHI BỘ HƯU TRÍ, 11 CHI BỘ ĐƯƠNG CHỨC)

- TỔNG SỐ ĐẢNG VIÊN:  539 ĐẢNG VIÊN

ĐƯƠNG CHỨC:  125 ĐẢNG VIÊN

HƯU TRÍ:   539 ĐẢNG VIÊN