Giới thiệu chung
Địa chỉ : 240 Đề Thám Quận 1.
Điện thoại : (08) 38.367.384
Số Fax :
Email : phamngulao@quanuy1hcm.org.vn 
Diện tích : 0,4990 km2
Dân số : 21.324 người (Năm 2013)
Mật độ dân số : 42.733 người/km2

Vị trí địa lý

Bản đồ phường Phạm Ngũ Lão

- Tổng diện tích : 49,9 ha

- 7 Khu phố, 96 TDP

- Tổng số đảng viên : 376 đ/c