Danh sách cán bộ chủ chốt phường Phạm Ngũ Lão
Họ và Tên  Chức vụ 
Lê Thanh Tuấn Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 
Đặng Đình Phú Quý Phó Bí thư Đảng ủy 
Lê Tấn Đạt  Chủ tịch UBND 
Cao Hồng Việt Phó Chủ tịch UBND 
Nguyễn Ngọc Thiên Thanh Phó Chủ tịch HĐND