Phương hướng hoạt động trọng điểm của đơn vị nhiệm kỳ 2010 - 2015

I. MỤC TIÊU – CHỈ TIÊU CHUNG:

Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của cấp trên. Tiếp tục thực hiện 04 mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 đã đề ra là xây dựng Quận 1 “An toàn nhất, sạch đẹp nhất, văn minh lịch sự nhất và phát triển bền vững”. Đó là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng dịch vụ - thương mại, tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đổi mới, phát huy mạnh mẽ dân chủ để huy động mọi tiềm năng, nguồn lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xứng đáng vị trí trung tâm thương mại – dịch vụ tài chính – ngân hàng của Quận 1.

Trên cơ sở dự báo tình hình, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Nguyễn Thái Bình lần thứ VII xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 như sau:

II. NHIỆM VỤ:

1. Về kinh tế:

Hoàn thành chỉ tiêu thuế hàng năm, các khoản thu ngân sách, duy trì Hội đồng tư vấn thuế, thực hiện thu đúng, thu đủ, không để thất thoát các nguồn thu cũng như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng các loại quỹ.

Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế, thu hút lao động tại chỗ, tạo bộ mặt khang trang của phường.

Phát triển các cơ sở kinh doanh cá thể từ 20 đến 30 cơ sở/năm.

2. Về quản lý đô thị:

Thực hiện các dự án lớn của Quận, Thành phố và các doanh nghiệp như: Dự án Chợ Dân Sinh, tứ giác Bến Thành, tứ giác Lê Thị Hồng Gấm – Yersin - Trần Hưng Đạo - Ký Con, hầm ngầm Thủ thiêm thuộc Dự án Đại lộ Đông – Tây và một số dự án lớn của các tổ chức kinh tế đang thi công trên địa bàn, làm cho bộ mặt đô thị từng bước được khang trang.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về mặt đô thị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị” với các chủ đề cụ thể.

Duy tu, sửa chữa từ 05 đến 10 hẻm, nâng cấp mới 02 vỉa hè. Thực hiện đúng tiến độ dự án Tứ giác Bến Thành. Làm tốt công tác trật tự lòng, lề đường.

3. Về văn hóa – xã hội:

3.1. Giáo dục – Y tế: Giữ vững các chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, phấn đấu hàng năm đều đạt tỷ lệ 100% trẻ em đến tuổi vào lớp 1 và tỷ lệ tốt nghiệp là 98%; 100% trẻ em từ 5 tuổi vào mẫu giáo. Giữ vững kết quả xóa mù chữ, thành tích phổ cập THPT; trao học bổng từ 120 đến 150 suất/năm. Xây dựng 03 trường đạt “Trường học thân thiện”.

- 100% trẻ em cư trú trên địa bàn được tiêm chủng đầy đủ, tỉ lệ tăng dân số 1 – 1,2%, tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 3%.

3.2. Văn hoá thông tin – thể thao: Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình văn hóa - văn nghệ. Duy trì các câu lạc bộ, đội nhóm, từng bước mở rộng và phát triển các nhóm, điểm sáng văn hóa. Duy trì hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.

3.3. Công tác giảm nghèo: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ nâng mức thu nhập của 100% các hộ nghèo có thu nhập 12.000.000đ/người/năm, tiếp tục xây dựng nhà tình thương, giới thiệu việc làm, học nghề, đặc biệt là giải quyết cho vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội.

3.4. Xây dựng phường văn hóa: Tiếp tục giữ vững danh hiệu 06/06 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa năm 2010, phường được Thành phố công nhận là phường văn hoá, 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá và đạt chuẩn hàng năm trên 90%, vận động các gia đình không đạt chuẩn gia đình văn hóa phấn đấu mỗi năm 20% số hộ này đạt chuẩn gia đình văn hóa, xây dựng 02 điểm sáng văn hoá. Vận động 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đăng ký xây dựng công sở văn minh - sạch đẹp.

4. Về quốc phòng – an ninh:

Xây dựng lực lượng Công an, Quân sự vững mạnh toàn diện; Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh;  lực lượng dân quân, dự bị động viên, bảo vệ dân phố, dân phòng chuyên trách có chất lượng và thường xuyên được củng cố về mọi mặt, đặc biệt là công tác huấn luyện, hội thao và nâng cao nghiệp vụ hàng năm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đăng ký chỉ tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự từ 08 - 10%, tỷ lệ khám phá án từ 65 – 70%. Giữ vững các tụ điểm ma túy đã được xóa, không để tái phát sinh các tụ điểm mới. Các đối tượng tái nghiện và nghiện mới phải lập hồ sơ 100% đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 135/NĐ-CP của Chính phủ.

Hoàn thành các chỉ tiêu giao quân hàng năm. Xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo đạt tỷ lệ 1,4% dân số, vận động mọi nguồn lực để làm tốt chính sách hậu phương quân đội, bổ sung và hoàn thiện các văn kiện phòng thủ chiến đấu trị an, tham gia diễn tập hàng năm đều đạt kết quả.

Giao quân nghĩa vụ quân sự đạt 100% và tỷ lệ đảng viên đạt từ 1 – 2 đ/c.

Có 95% sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia huấn luyện quân sự theo sự điều động của cấp trên;

5. Về xây dựng hệ thống chính trị:

- Về xây dựng Đảng:

Về công tác chính trị tư tưởng:

Tổ chức quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt là các Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, xác định lập trường, tư tưởng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ để bảo vệ Đảng, chống lại tư tưởng đa nguyên chính trị, tự diễn biến và âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu tuyên truyền, kích động, xuyên tạc lịch sử, lãnh tụ, Đảng và Nhà nước, đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng.

Công tác phát triển Đảng:

Phấn đấu 100% Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, đảng viên được biểu dương chiếm 25%.

Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 20 – 25 đảng viên mới.

Đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ: Đối với Chi bộ Khu phố đạt 80% trở lên; Đảng viên đương chức đạt 100%.

Về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

 Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống chính trị của phường.

Nắm chắc tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện và có biện pháp đề phòng hiệu quả. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, nhằm không ngừng củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân. Nâng cao sức chiến đấu và chất lượng về mọi mặt của các Chi bộ và đảng viên.

Về công tác tổ chức – cán bộ:

Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức của Đảng, tiếp tục củng cố quy chế chặt chẽ để phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tính tiên phong gương mẫu, trung thực của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên; giữ gìn sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Đảng, đặc biệt là trong Ban chấp hành Đảng bộ, đội ngũ cán bộ chủ chốt và cấp ủy các Chi bộ; thực hiện quyền bảo lưu ý kiến.

Thường xuyên rà soát, quy hoạch cán bộ cho các chức danh chủ chốt, tạo nguồn, thực hiện quy hoạch động và mở theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Phấn đấu hàng năm đều đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 16/16 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, giảm tỷ lệ đảng viên sai phạm kỷ luật. Quan tâm đến công tác cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc, cán bộ trẻ đảm bảo đạt tỷ lệ theo qui định, từng bước nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn của cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên môn, Trưởng - Phó các đoàn thể. Đến cuối nhiệm kỳ, cán bộ chủ chốt 100% có trình độ Đại học và cao cấp chính trị, Cán bộ, công chức 100% có trình độ Cử nhân, Cao đẳng, Trung cấp về chuyên môn, chính trị

Về công tác kiểm tra, giám sát:

Tăng cường các biện pháp giáo dục, quản lý và thực hiện đúng quy chế làm việc đã ban hành cũng như thực hiện tốt Điều lệ Đảng và quy định của TW về 19 điều đảng viên không được làm; công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ, nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT .

Thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng” nhằm giữ cho Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Về xây dựng chính quyền:

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm cá nhân; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác cải cách hành chính, thực hiện đúng bộ thủ tục hành chính chung của Thành phố. Đầu tư và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 62-KH/QU của Quận ủy về việc “Nâng cao chất lượng công tác trong hệ thống chính trị” và nâng cao kỹ năng làm việc của cán bộ, công chức.

Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Luật Công chức, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết có hiệu quả các kiến nghị, khiếu nại, khiếu tố của nhân dân theo đúng qui định.

Củng cố Ban bảo vệ dân phố, Ban điều hành khu phố và Ban cán sự tổ dân phố, nhằm nâng cao chất lượng họat động và đổi mới nội dung sinh họat cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Có 100% tổ dân phố tham gia phân loại trong đó có trên 80% tổ dân phố đạt xuất sắc, 20% tổ dân phố đạt loại khá và trung bình, không có tổ dân phố yếu.

Về công tác vận động nhân dân:

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng những Nghị quyết, chương trình – kế họach gắn với các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù của địa phương. MTTQ và các đòan thể cần tăng cường xuống địa bàn nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, xây dựng phong trào tại khu phố, tổ dân phố.

Khối dân vận,  Mặt trận Tổ quốc cần bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy và chỉ đạo của ngành dọc để chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch. Thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân theo Nghị quyết số 07-NQ/BCT của Bộ Chính trị, chú trọng tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào người Hoa, các tôn giáo, đồng bào có đạo tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với chính quyền, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, công tác giảm nghèo và xây dựng nhà tình thương.

- Thường xuyên củng cố, phát triển lực lượng chính trị nòng cốt. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội.

- Hàng năm Mặt trận và các đoàn thể phấn đấu đạt xuất sắc, không có đoàn thể hoạt động trung bình.

- Hội phụ nữ phát triển hội viên phụ nữ mới đạt 5% trên tổng số hội viên; trên 90% hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên thì có ít nhất 01 hội viên phụ nữ.

- Đoàn thanh niên củng cố chất lượng hoạt động và sinh hoạt trong BCH Đoàn phường, Chi đoàn khu phố. Kết nạp từ 100 - 150 đoàn viên thanh niên.

- Hội Cựu chiến binh thực hiện tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, gia đình hội viên Cựu chiến binh văn hóa. Phát triển 3% trên tổng số hội viên.

- Hội Chữ thập đỏ hoàn thành 100% chỉ tiêu hiến máu nhân đạo hàng năm. Xây dựng 6/6 khu phố có đội cứu hộ, cứu nạn. Phát triển 100 hội viên.

- Hội Người cao tuổi phát triển hội viên 3% trên tổng số hội viên.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội:

1.1. Tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế thông qua việc thường xuyên thực hiện hậu kiểm, nhắc nhở nhằm phòng ngừa và phối hợp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Nâng cao trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế phường.

1.2. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền và phổ biến các quy định có liên quan đến lĩnh vực nhà đất, đô thị.

1.3. Tăng cường nâng cao vai trò giám sát của MTTQ phường và các tổ giám sát cộng đồng đối với công trình phúc lợi như: Sửa chữa nâng cấp đường, vỉa hè, hẻm và các công trình khác của Nhà nước trên địa bàn.

1.4. Tăng cường các phương pháp vận động quần chúng phù hợp để cán bộ, đảng viên và nhân dân khu tứ giác Bến Thành chia sẻ, hỗ trợ Thành phố, Quận thực hiện đúng tiến độ của dự án.

1.5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’, trong sinh hoạt tổ dân phố, thường xuyên thực hiện 06 tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy ước cộng đồng của tổ dân phố.

1.6. Đảm bảo 100% tỷ lệ trẻ đến trường, phổ cập giáo dục; phát huy vai trò của Hội khuyến học và gia đình hiếu học; mở các lớp bồi dưỡng Anh văn, vi tính, các lớp chuyên đề và các lớp về tuyên truyền pháp luật; tiếp tục thực hiện trợ cấp học bổng giúp các em hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường.

1.7. Liên hệ các cơ quan, đơn vị giải quyết và tạo điều kiện việc làm cho lao động trong diện giảm nghèo.

1.8. Tăng cường tuyên truyền trong gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên không sinh con thứ 3; vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

2. Các giải pháp về quốc phòng – an ninh:

Nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công an, Phường đội, lực lượng cảnh sát khu vực. Củng cố vững chắc lực lượng an ninh cơ sở, bảo vệ dân phố.

Tham mưu cho Đảng và chính quyền phát động tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phối hợp các đoàn thể giáo dục tốt đối tượng hồi gia, đồng thời tuyên truyền vận động thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Tăng cường phối hợp tuần tra các địa điểm giáp ranh như: công viên 23/9, công viên Quách Thị Trang, khu vực đầu hầm Thủ Thiêm.

3. Các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân:

Xác định thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nội dung xuyên suốt nhiệm kỳ VII của Đảng bộ.

Thường xuyên củng cố, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng ủy, các cấp ủy Chi bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Chú ý coi trọng công tác phát triển Đảng đặc biệt là phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng thanh tra xây dựng, phụ nữ, giáo viên, Ban cán sự tổ dân phố.

Định kỳ hàng năm rà sóat, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch quy họach cán bộ, đưa ra khỏi diện qui hoạch các cán bộ không đáp ứng yêu cầu về chính trị, chuyên môn, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt. Chú ý thực hiện công tác luân chuyển các chức danh chuyên môn, chuyên trách, không chuyên trách của phường nhằm đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Bộ Chính trị. Xây dựng quy chế họat động của các cấp ủy. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TW về “Thực hiện dân chủ trong Đảng” và các qui định khác của cấp trên.

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của UBKT Đảng ủy, phòng ngừa sai phạm, mất đoàn kết nội bộ, tăng cường sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng họat động cho lực lượng Ban bảo vệ dân phố, Ban điều hành khu phố và Ban cán sự tổ dân phố.

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên.

Thường xuyên củng cố nhân sự, tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, sự phối hợp giữa các đoàn thể với nhau.

Thực hiện công tác vận động, tập hợp quần chúng theo đặc thù của phường bằng nhiều hình thức, mô hình đa dạng, nhân rộng mô hình hoạt động có hiệu quả. Làm tốt công tác chăm lo cho hội viên đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tàn tật… Thực hiện tốt vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng – Chính quyền và nhân dân.