Giới thiệu chung
Địa chỉ : 40 - 42 Phó Đức Chính Quận 1.
Điện thoại : (08) 38.298.210
Số Fax :
Email : nguyenthaibinh@quanuy1hcm.org.vn 
Diện tích : 0,4932 km2
Dân số : 14.729 người (Năm 2013)
Mật độ dân số : 29.864 người/km2

Đặc điểm tình hình

Bản đồ phường Nguyễn Thái Bình

Dân số: 3.414 hộ:          14.495 người

Trong đó thường trú: 2.994 Hộ: 12.862 người.

Tạm trú: 420  hộ            1680 người

Diện tích địa bàn 49, 35 ha

Được chia làm 6 khu phố và 56 tổ dân phố và 56 tổ dân phố.

Số lượng Đảng viên: 416  đ/c (Trong đó: Hưu trí: 314; đương chức:   93 đ/c ; Khác: 09 đ/c;  MSH: 102 đ/c)