Danh sách cán bộ chủ chốt phường Nguyễn Thái Bình
Họ và Tên  Chức vụ 
Lưu Lê Bích Phượng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Nguyễn Thị Phương Lan Phó Bí thư Đảng ủy 
Huỳnh Vĩnh Lâm Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Lê Thị Huyền Phó Chủ tịch HĐND 
Lê Thu Huyền Phó Chủ tịch UBND 
Nguyễn Chí Việt Phó Chủ tịch UBND