Phương hướng hoạt động trọng điểm của đơn vị nhiệm kỳ 2010 - 2015

Là một trong những phường nghèo trên địa bàn Quận, việc triển khai các dự án lớn với trên 1.384 hộ phải di dời đặt ra những thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ phường Nguyễn Cư Trinh. Bên cạnh đó, yêu cầu về một đội ngũ cán bộ công chức có kiến thức, nắm vững các quy định của pháp luật, có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để tuyên truyền, vận động, giải thích cho quần chúng nhân dân; sự suy giảm kinh tế, mặt bằng giá cả tăng cao tiềm ẩn nguy cơ lạm phát… cũng là một khó khăn không nhỏ tác động đến tình hình tư tưởng, đời sống và việc hoàn thành nhiệm vụ chính chính trị của phường trong thời gian tới. Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Đảng bộ phường Nguyễn Cư Trinh đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

1. Tiếp tục định hướng các hoạt động của phường theo 4 mục tiêu chung của Quận là “An toàn, sạch đẹp, văn minh, lịch sự và phát triển bền vững”.

2. Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Hoàn thành và đạt vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Tích cực lãnh đạo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

3. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phấn đấu đạt danh hiệu Phường văn hóa.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Về kinh tế

- Giữ vững định hướng phát triển kinh tế của Quận. Phát triển mạnh loại hình thương mại và dịch vụ theo hướng tăng dần các hoạt động dịch vụ cao cấp ở các khu vực mới xây dựng, góp phần đáp ứng nhu cầu xã hội. Phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu thu, chi ngân sách hàng năm, đảm bảo đạt chỉ tiêu thu thuế công thương nghiệp, hạn chế nợ đọng; thực hiện đúng nguyên tắc thu chi tài chính, công khai tài chính theo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm, tập trung chi vào các hoạt động mang lại hiệu quả xã hội rõ nét và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

- Tiếp tục công khai các quy trình, thủ tục hành chính, các quy định về quản lý công thương nghiệp, mức thuế để giảm phiền hà cho nhân dân và các doanh nghiệp; từng bước nâng cao chất lượng sống của nhân dân trong phường.

2. Quản lý và phát triển đô thị

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án khu cao ốc phức hợp Ngân Bình (giai đoạn 2) và dự án Đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng – trung tâm thương mại, giải trí, căn hộ và chỉnh trang đô thị khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, Trần Đình Xu, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh đúng tiến độ và kế hoạch đã được duyệt. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách đền bù giải tỏa, tái định cư.

- Thực hiện công tác quản lý xây dựng, sửa chữa nhà. Phấn đấu sửa chữa, nâng cấp từ 10 – 15 hẻm. Tiếp tục đề nghị giải quyết việc ngập lụt ở các khu vực Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, Cao Bá Nhạ….

- Tập trung giải quyết có hiệu quả trật tự lòng lề đường ở các tuyến Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Minh Khai... xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo đạt chuẩn văn minh sạch đẹp của Thành phố.

3. Về văn hóa – xã hội

- Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hoạt động văn hóa – thể thao; thực hiện tốt chính sách đối với người có công; hoàn thành chương trình “Xóa đói giảm nghèo – nâng thu nhập – chống tái nghèo” giai đoạn III đối với các hộ thuộc diện theo tiêu chí của Thành phố.

- Giữ vững kết quả phổ cập văn hóa các cấp. Xây dựng trường học theo tiêu chí “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. Đảm bảo tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp; hạn chế đến mức thấp nhất học sinh bỏ học; đưa Trung tâm học tập cộng đồng đi vào hoạt động có chiều sâu và hiệu quả.

- Phấn đấu tỷ lệ hộ đăng ký, bình xét và công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 95% trở lên; 05 nhà tình thương, tình bạn và chống dột cho 20 nhà; 8/8 khu phố đạt và giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa; phấn đấu đạt danh hiệu Phường văn hóa.

4. Về quốc phòng –  an ninh

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, 100% chỉ tiêu quân nhân dự bị tham gia tập trung huấn luyện quân sự và tập trung kiểm tra sẵn sàng chiến đấu hàng năm. Đảm bảo 13% đảng viên, 65% đoàn viên trên tổng số dân quân; phát triển  từ 4 đến 8 đảng viên mới thi hành NVQS, phát triển dân quân theo tỷ lệ 1,2% dân số, xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, các ngày lễ lớn trong năm.

- Giữ vững thành tích về đấu tranh phòng chống ma túy, tiếp tục kiểm soát tình hình liên quan đến tội phạm ma túy ở khu phố 8 Mã Lạng. Kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ khám phá án. Phấn đấu hằng năm kéo giảm từ 7% và tỷ lệ khám phá án đạt từ 70% trở lên.

5. Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị

5.1. Công tác xây dựng Đảng

- Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cương lĩnh, điều lệ, chỉ thị và quy định của Đảng. Duy trì chế độ thông tin, thời sự cho cán bộ, đảng viên mỗi quý/lần, định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất về chỉ đạo và hành động trong tổ chức Đảng và nhân dân.

- Hàng năm có từ 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký và thực hiện đạt hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 - Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, dự nguồn các chức danh chủ chốt của phường; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 30 đảng viên mới.

- Tiếp tục thực hiện công văn 247- CV/TU của Thành ủy về việc chuyển đảng viên về sinh hoạt ở nơi ở mới.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Tăng cường công tác kiểm tra đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định 115 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm và quy định 57 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chin trị nội bộ.

5. 2. Lãnh đạo xây dựng chính quyền

- Lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền phường tinh gọn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, từng bước nâng cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 62-KH/QU ngày 17/7/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao chất lượng công tác của cơ quan Quận ủy và trong hệ thống chính trị của Quận.

          - Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo đề án 30 của UBND Thành phố; hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý; thường xuyên chú trọng xây dựng và củng cố các Ban điều hành khu phố và tổ dân phố; phấn đấu hàng năm có 90% tổ dân phố đạt loại khá và xuất sắc.

5.3. Lãnh đạo công tác vận động nhân dân

Không ngừng kiện toàn về tổ chức MTTQ và các đoàn thể từ phường đến khu phố; đổi mới phương thức tập hợp quần chúng thu hút ngày càng nhiều quần chúng tích cực tham gia vào các tổ chức đoàn thể; hàng năm Mặt trận và các đoàn thể đạt tiêu chuẩn xuất sắc.

Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục phát huy vai trò đầu mối phối hợp các tổ chức thành viên, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện có hiệu quả quỹ “Vì người nghèo”. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện và nắm tình hình dự luận xã hội.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phấn đấu kết nạp 150 đoàn viên, 200 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên; giới thiệu việc làm ổn định cho 150 đoàn viên, thanh niên; góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giới thiệu 75 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Hội Liên hiệp phụ nữ chủ động đề xuất các hoạt động phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội ở khu phố; phấn đấu 100% số hộ nghèo (theo tiêu chí mới) do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ và 25% trở lên thoát nghèo.

Hội Cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu đạt 100% hội viên gương mẫu, 98% gia đình Cựu chiến binh đạt 06 tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% hộ gia đình hội viên không liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và chính quyền.

Hội Chữ thập đỏ phấn đấu kết nạp 50 hội viên; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.250 người và hoàn thành 100% chỉ tiêu hiến máu nhân đạo do Quận hội giao.

Hội Người cao tuổi tích cực thực hiện phong trào “Tuổi cao gương sáng”, xây dựng Hội hàng năm đạt xuất sắc, vững mạnh’tuyên truyền vận động 100% hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và 80% trở lên gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; vận động quỹ chăm sóc người cao tuổi đạt 30 triệu đồng hàng năm.

Hội luật gia tích cực chủ động phối hợp với bộ phận Tư pháp phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng khu dân cư; thường xuyên duy trì trực tư vấn pháp lý cho nhân dân.

Hội Khuyến học phối hợp với UBMTTQ phường tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia phong trào xã hội học tập, “khuyến học, khuyến tài, khuyến sư, khuyến nghiệp”, sớm đưa trung tâm học tập cộng đồng đi vào hoạt động có hiệu quả.