Giới thiệu chung
Địa chỉ : 105 Trần Đình Xu Quận 1.
Điện thoại : (08) 38.395.783
Số Fax :
Email : nguyencutrinh@quanuy1hcm.org.vn 
Diện tích : 0,7679 km2
Dân số : 26.709 người
Mật độ dân số : 34.782 người/km2

Đặc điểm tình hình

Bản đồ phường Nguyễn Cư Trinh

1. Một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội:

Phường Nguyễn Cư Trinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 phường là phường 14 và phường 15 vào tháng 03 năm 1989.

 - Diện tích toàn phường : 76,79 ha.

Trong đó :

          Đất ở đô thị : 24,68 ha.

        Đất chuyên dùng : 51.50 ha (gồm có: đất trụ sở Cơ quan, công trình sự nghiệp: 0,77 ha; đất an ninh quốc phòng: 24,23 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 6,99 ha; đất ở có mục đích công cộng: 19,41 ha).

          Đất tôn giáo tín ngưỡng : 0,61 ha.

- Dân số: Toàn phường có  6.938 hộ với 26.709 nhân khẩu (14.012 nữ).

- Có 10 tuyến đường và 61 hẻm lớn nhỏ (55 hẻm qui hoạch). Phân thành 8 khu phố, 122 Tổ dân phố, chia làm 21 ô khu vực.

Sau hơn 24 năm được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một Phường thuộc Quận trung tâm Thành phố, diện tích rộng, đông dân cư, có nhiều cơ quan hành chính quan trọng của Trung ương, Thành phố trú đóng, nên rất nhạy cảm với tình hình trong nước và quốc tế; trong quá trình đổi mới đã phát triển nhiều loại hình kinh tế, trong đó lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phát triển rất mạnh, hàng năm đóng góp cho ngân sách hàng chục tỷ đồng. Phường có hai khu tạm cư lớn là Đồng Tiến và Mả Lạng, trước đây là những khu vực trọng điểm của cả nước về tệ nạn ma túy, đến nay đã được chuyển hóa cơ bản nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong thời gian tới, trên địa bàn phường sẽ thực hiện nhiều dự án chỉnh trang đô thị lớn, nếu thực hiện được sẽ làm biến đổi sâu sắc bộ mặt của phường, Quận và Thành phố. Vì vậy, có thể xác định phường Nguyễn Cư Trinh là địa bàn trọng điểm của Quận và Thành phố, có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa và quốc phòng an ninh.

2. Tình hình tổ chức Đảng, đảng viên:

2.1. Tổ chức Đảng:

- Đảng bộ phường Nguyễn Cư Trinh có 23 Chi bộ.

2.2. Đảng viên:

          - Tổng số đảng viên của đảng bộ phường là 623 đồng chí (262 nữ, 08 dự bị, 114 đương chức, 509 đảng viên) sinh hoạt tại các chi bộ (23 Chi bộ), miễn sinh hoạt 86 đồng chí; 05 đồng chí sinh hoạt tạm; hiện còn 28 đồng chí thuộc diện 247. Phường có gần 1.103 đảng viên theo quy định 76-QĐ/TW.